Skip to main content

Open Science Politik

Den 9. marts 2018 vedtog direktionen en Open Science-politik for hele SDU. Politikken indeholder tre elementer: datamanagement-planer, åbne forskningsdata og Open Access til videnskabelige publikationer. Helt overordnet er tanken, at forskerne udarbejder en datamanagement-plan for deres projekter for bedre at kunne indsamle, strukturere, gemme, beskrive og evt. dele data. Netop deling af data er også et hovedelement i politikken, men er dog ikke et ufravigeligt krav. Deling af forskningsdata er helt centralt for Open Science, og dermed Open Science-politikken, og har til formål at gavne andre forskere og resten af samfundet. Herudover er det med til at gøre forskningen mere transparent, hvilket er i tråd med den national kodeks for forskningsintegritet.

De enkelte institutter har implementeret Open Science-politikken ved at udarbejde retningslinjer for deres forskere.

SDU's Open Science Politik

Læs her (engelsk)