Skip to main content

Sådan uploader du din afhandling i Pure

Procedure

På denne side finder du informationer vedrørende standardproceduren for at aflevere din ph.d.-afhandling til Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB).
Der er forskellige krav til ph.d.-afhandlinger, alt afhængigt af hvilket fakultet du tilhører. Regler og retningslinjer vedrørende alle detaljer er udførligt beskrevet på ph.d.-skolernes hjemmesider. Det er påkrævet, at du i god tid tjekker disse for eventuel ekstra information, da kravene ikke er ens for alle.
Bemærk: Alle undtagelser fra proceduren aftales skriftligt med din ph.d.-skoleleder via ph.d.-skolernes sekretariater.

 

Før du uploader din afhandling

Før du uploader din ph.d.-afhandling, er det dit ansvar:
  • At din afhandling indeholder både et dansk og et engelsk resumé.
  • At kontrollere, at du har modtaget et brev med navnene på bedømmelsesudvalget.
  • At kontrollere, at din vejleder har fremsendt en godkendt vejlederudtalelse til din ph.d.-skole.
  • At kontrollere, at du har copyright, hvis du genbruger noget materiale.
  • At sende underskrevne medforfattererklæringer til PhD skolen, hvis din afhandling består af artikler, hvor medforfattere optræder.
  • At du, ved artikler, som er accepteret til publikation, men endnu ikke er udgivet, søger om tilladelse til at parallelpublicere hos forlaget, hvis du ønsker, at disse skal indgå i den e-publicerede udgave af din afhandling.
  • Inden indlevering i Pure at vurdere, hvorvidt du ønsker, at eventuelle bilag skal indgå i en samlet fil, eller om bilagene skal uploades særskilt i Pure.
  • At vurdere, om det er nødvendigt at finde på en alternativ måde at tilknytte bilag til publikationen, hvis der er nogle bilag som fylder mere end 100 gigabyte. Du kan kontakte Purekontoret, hvis du ønsker hjælp til at finde på en alternativ løsning.

Indleveringen

Når du afleverer din ph.d.-afhandling til Syddansk Universitetsbibliotek via Pure, så starter processen inden den formelle indlevering. Der vil blive foretaget et originalitets check, inden ph.d.-afhandlingen kan blive sendt videre til den officielle indlevering.
Som ph.d.-studerende skal du indlevere din ph.d.-afhandling i Pure via følgende link: http://www.sdu.dk/pure
Felter med * [stjerne] er obligatoriske og skal udfyldes.
Du skal ikke udfylde de felter, hvor der står ”Udfyldes af Syddansk Universitetsbibliotek”.
Vær opmærksom på at systemet kun er beregnet til, at dokumenter uploades i PDF-format.
I Pure skal du markere, om din fulde ph.d.-afhandling må e-publiceres. Såfremt din afhandling indeholder copyrightbelagte artikler, der ikke må parallelpubliceres, skal du svare, at "en reduceret version må publiceres". Dermed bliver det muligt at uploade endnu et dokument uden artikler. Denne version skal du have klargjort til e-publicering. Den fulde version af afhandlingen, inklusiv alle artiklerne i fuldtekst, vil kun blive sendt til bedømmelsesudvalget. Du kan læse mere om e-publiceringen her (indsæt link).
Når du har udfyldt ph.d.-indleveringen i Pure og klikket på ”Gem” ved ”send til Biblioteket”, har du sendt din ph.d.-afhandling til Syddansk Universitetsbibliotek, der sørger for, at den bliver screenet for originalitet, opbevaret, og sendt videre til ph.d.-skolerne til formel indlevering.
Det er som udgangspunkt kun muligt at indlevere din ph.d.-afhandling én gang. Der er dog undtagelser for dette, 1) hvis bedømmelsesudvalget vurderer, at ph.d.-afhandlingen skal revideres, eller 2) hvis din ph.d.-afhandling modtager en gul bemærkning i forbindelse med screening for originalitet. 

Efter indleveringen

Efter indlevering vil ph.d.-afhandlingen kun være tilgængelig for relevante administrative personer. Du kan se din ph.d.-indlevering i Pure, men ikke rette eller tilføje informationer. Hvis der er sket en fejl i forbindelse med indleveringen, skal du kontakte SDUB hurtigst muligt.
Opdager du en kritisk fejl, efter afhandlingen er indleveret i Pure, så er det muligt for SDUB at vedhæfte et bilag til din afhandling, der beskriver denne fejl.