Skip to main content

Originalitets check

Vi ønsker at hjælpe og uddanne vores ph.d.-studerende så meget som muligt, inden de indleverer deres afhandling til ph.d-skolerne.

På denne side vil du finde relevant information om vores screeningsprocedure, gode råd (til at undgå plagiat), og andre relevante informationer. 

Plagiat

Hvordan hjælper vi?

Syddansk Universitetsbibliotek udfører præ-screeninger af ph.d.-afhandlinger. Dette betyder, at vi screener afhandlingerne for originalitet, inden de officielt bliver indleveret til ph.d.-skolerne. Denne procedure giver vores studerende muligheden for at forbedre deres ph.d.-afhandlinger, hvis vi identificerer, at de har lavet nogle mindre fejl. 

Hvordan undgår man plagiat?

Vi har her listet nogle råd til, hvordan man undgår plagiat.

 • Undlade at benytte copy-past.

  En af de ting, som vi har observeret flere gange, er, at nogle studerende har en tendens til at copy-past større tekststykker fra deres egne publicerede artikler. Kopi fra ens egne (og andres) artikler bør undgås, når du ønsker at omformulere en tekst. Der er dog situationer, hvor copy-past foretrækkes, og hvor det er anbefalelsesværdigt, for eksempel når man skal indsætte et citat. 

 • Benyt et referencehåndteringsprogram
  Vi vil anbefale, at du benytter et program til at håndtere dine referencer. Vi tilbyder jævnligt kurser i Endnote. For flere informationer omkring referencehåndteringsprogrammer se venligst denne hjemmeside

 • Sæt referencer imens du skriver
  Det er en god vane at indsætte referencer, imens man skriver. Dette hjælper en til at undgå fejl, hvor man for eksempel glemmer at indsætte en reference. Derudover så afhjælper det, at man på et senere tidspunkt er forvirret over, hvilken reference man oprindeligt havde tænkt på, da man skrev et specifikt tekststykke.

 • Tag et kig på Forskerportalen samt stopplagiat.nu

Disse hjemmesider indeholder information omkring plagiat og god citationspraksis. Vi vil stærkt anbefale, at du tager et kig på disse vigtige hjemmesider.

Vores screeningsprocedure

Redigeringsprocessen i din ph.d.-afhandling bliver lukket, når du uploader din afhandlinger i Pure. Den uploadede afhandling anses for den ”endelige version”. En ansat på Syddansk Universitetsbibliotek vil dernæst uploade din afhandling til iThenticate, hvilket er det Screeningsværktøj, som vi bruger til at kontrollere for tekstsammenfald. iThenticate vil generere en rapport, som vil blive manuelt gennemgået af en ansat på Syddansk Universitetsbibliotek. Vi vil skrive en bemærkning til afhandlingen, hvis der er steder med for stort tekstsammenfald uden korrekte henvisninger. 

Den manuelle gennemgang vil ende ud i én af de tre følgende konklusioner:

 • Grøn: Ingen bemærkninger. Afhandlingen kan indleveres til bedømmelse.
 • Gul: Bemærkning vedr. tidligere publiceret tekst. Afhandlingen skal enten redigeres med henblik på ny Tekstlighedskontrol, eller hovedvejleder skal bekræfte, at bemærkningerne ikke giver anledning til yderligere foranstaltninger.
 • Rød: Mistanke om plagiat. Hovedvejleder er ansvarlig for at kontakte ph.d.-skolens sekretariat omkring den videre proces – herunder eventuelt inddragelse af dekanen og Praksisudvalget.

Modtager din afhandling en gul bemærkning, kan redigeringsprocessen igen blive åbnet, hvis vi har identificeret mindre fejl, og hvis din vejleder vurderer, at disse fejl skal korrigeres. 

NB. Når vi screener afhandlinger fra det Tekniske Fakultet, laver vi også en screening i SafeAssign. 

Vores svartid

Hvis vi har modtaget din afhandling inden kl. 8.00, vil vi svare inden for to arbejdsdage. Hvis vi modtager din afhandling senere på dagen, for eksempel kl. 15.45, vil vi svare inden for tre arbejdsdage (inklusiv den dag, vi har modtaget afhandlingen).

Vores svartid er ikke forsinket i almindelige ferieperioder (som for eksempel sommerferien).

Vi gør opmærksom på, at følgende helligdage ikke er arbejdsdage.

1. januar (nytårsdag)
1. april (skærtorsdag)
2. april (Langfredag)
5. april (2. Påskedag)
30. april (store bededag)
13. maj (Kristi Himmelfartsdag)
24 maj (2. Pinse dag)
24. december (juleaften)
31. december (nytårsaften)