Skip to main content

E-publicering og arkivering

E-publicering

Som udgangspunkt skal alle ph.d.-afhandlinger fra Syddansk Universitet offentliggøres via. Pure.

Det kræver en skriftlig tilladelse fra din ph.d.-skole, hvis der skal gøres undtagelser ift. dette. Det kan eksempelvis være, hvis du ønsker at udgive din afhandling hos et forlag, eller hvis din afhandling indeholder klausulerede materialer. Du kan kontakte din ph.d.-skoles sekretariat, hvis du ønsker flere informationer om dette.

Hvis din ph.d.-afhandling indeholder copyrightbelagte artikler, der ikke må parallelpubliceres, så kan du uploade en reduceret version af din ph.d.-afhandling til e-publicering. Du kan læse mere om dette under afsnittet med copyright.

Synlighed

Den enkelte afhandling vises på SDU’s forskningsportal og på den ph.d.-studerendes forskningsprofil.

Hvis du ønsker det, kan en embargo-periode sættes for e-publicering af selve afhandlingen. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved henvendelse fra et forlag, som ønsker at udgive din afhandling, eller hvis din afhandling indeholder klausulerede materialer. Hvis der skal laves en embargo-periode, skal du indhente en skriftlig tilladelse fra din ph.d.-skole. 

ISBN og DOI

Syddansk Universitetsbibliotek vil tildele ISBN og DOI til afhandlingen, hvis du ikke allerede har fået tildelt dette. Hvis du, som forfatter, ønsker, at ISBN skal stå oplyst i selve afhandlingen, kan du skrive til denne mail (indsæt link) for at få tildelt ISBN. Vi anbefaler, at du bestiller ISBN i god tid, hvis du har tænkt dig, at det skal stå oplyst i afhandlingen.

Syddansk Universitetsbibliotek tildeler en DOI til din afhandling, når den gøres synlig via Pure.

Arkivering

Syddansk Universitetsbibliotek er ansvarlig for arkiveringen af ph.d.-afhandlingerne. Samtlige versioner (ideelt set er der kun én) af den enkelte afhandling inklusiv de vedlagte bilag arkiveres i Pure med henblik på, at de kan genfindes, hvis der efterfølgende er behov for dokumentation.