Skip to main content

Publicering, udlån og arkivering

E-publicering

Som udgangspunkt skal alle ph.d.-afhandlinger fra Syddansk Universitet (SDU) offentliggøres via. Pure - dvs. at de bliver e-publiceret.

Det kræver en skriftlig tilladelse fra din ph.d.-skole, hvis der skal gøres undtagelser ift. dette. Det kan eksempelvis være, hvis du ønsker at udgive din afhandling hos et forlag, eller hvis din afhandling indeholder klausulerede materialer. Du kan kontakte din ph.d.-skoles sekretariat, hvis du ønsker flere informationer om gyldige undtagelser.

Hvis din ph.d.-afhandling indeholder copyrightbelagte artikler, der ikke må parallelpubliceres, så kan du uploade en reduceret version af din ph.d.-afhandling til e-publicering. Du kan læse mere om dette under fanen ’Copyright og genbrug af artikler, tabeller mm’.

 

Synlighed

Den enkelte afhandling vises på SDU’s forskerportal og på den ph.d.-studerendes forskerprofil.

Hvis du ønsker det, kan en embargo-periode sættes for e-publicering af din afhandlingen. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved henvendelse fra et forlag, som ønsker at udgive din afhandling, eller hvis din afhandling indeholder klausulerede materialer. Hvis der skal laves en embargo-periode, skal du indhente en skriftlig tilladelse fra din ph.d.-skole.

 

Arkivering

Syddansk Universitetsbibliotek er ansvarlig for arkiveringen af ph.d.-afhandlingerne. Samtlige versioner (ideelt set er der kun én) af den enkelte afhandling inklusiv de vedlagte bilag arkiveres i Pure med henblik på, at de kan genfindes, hvis der efterfølgende er behov for dokumentation.

 

Udlån af trykte materialer

Hvis du ønsker, at biblioteket skal have ét eksemplar af din ph.d.-afhandling i trykt format, skal du udfylde udlånsblanketten. Blanketten skal udfyldes, så vi ved, om der evt. er nogle restriktioner for udlån af din ph.d.-afhandling. Blanketten kan findes her.

Udlån af trykte materialer kan ikke sidestilles med udlån af elektroniske materialer, derfor skal du i Pure også angive, om din elektroniske version af ph.d.-afhandlingen må udlånes. Hvis du ikke ønsker, at biblioteket skal have ét trykt eksemplar af din ph.d.-afhandling til udlån, skal du ikke udfylde udlånsblanketten til trykte materialer. 

 

DOI og ISBN

Syddansk Universitetsbibliotek vil tildele en DOI til afhandlingen, hvis du ikke allerede har fået tildelt dette, når den bliver e-publiceret. DOI (en forkortelse for Digital Object Identifier) er en permanent identifikation, som gør, at man nemt kan genfinde din afhandling.

Et ISBN (internationalt standardbognummer) skal tildeles, hvis du ønsker at udgive din ph.d.-afhandling i trykt format. Hvis du, som forfatter, ønsker, at ISBN skal stå oplyst i selve afhandlingen, kan du skrive til denne mail (isbn@bib.sdu.dk) for at få tildelt ISBN. Vi anbefaler, at du bestiller ISBN i god tid.