Skip to main content

Copyright og genbrug af artikler, tabeller mm.

Copyright ved ph.d.-indlevering i Pure

Når du indleverer din afhandling, bliver du bedt om at markere, om din ph.d.-afhandling må e-publiceres.
Vælger du, at din fil til bedømmelsesudvalget må publiceres, vil denne fil blive publiceret via Pure, når din ph.d.-afhandling bliver indstillet til forsvar.  Som forfatter beholder du alle rettigheder til afhandlingen.

 

Copyright ved artikelbaseret afhandling

Hvis du skriver en artikelbaseret afhandling, skal du have afklaret følgende vedr. copyright inden indlevering i Pure:

  • Copyright-rettigheder for dine artikler, hvis du ønsker, at disse skal indgå i den e-publicerede udgave af afhandlingen. Hvis ikke du kan få tilladelse fra forlagene til at parallelpublicere dine artikler i din afhandling, kan du vælge at henvise til artiklen på forlagets hjemmeside via link eller DOI i din afhandling.
  • Såfremt din afhandling indeholder copyrightbelagte artikler, der ikke må parallelpubliceres, skal du svare at "en reduceret version må publiceres". Dermed bliver det muligt at uploade endnu et dokument uden artikler, og denne version vil blive e-publiceret. Den fulde version af afhandlingen, inklusiv alle artiklerne i fuldtekst, vil kun blive sendt til bedømmelsesudvalget.
  • Hvis din ph.d.-afhandling er artikelbaseret, skal du have indhentet underskrevne medforfattererklæringer.
  • Har du artikler, som er afsendt, men endnu ikke optaget, vil vi opfordre dig til at søge om tilladelse til at parallelpublicere hos forlaget, hvis du ønsker at artiklen skal indgå i den e-publicerede udgave af din afhandling.

 

Generel information om copyright

Hvis der indgår billeder, tabeller og figurer i afhandlingen, skal du altid indhente tilladelse hos ophavsmanden, hvis afhandlingen skal gøres offentligt tilgængelig. 

Der er dog nogle få undtagelser ved brug af billeder og figurer:

  • I Danmark gælder kunstnerens ophavsret i 70 år, efter at kunstneren er død. Helt nøjagtigt falder ophavsretten væk ved udgangen af det 70. år efter dødsåret, så derefter behøver man ikke indhente tilladelse.
  • Billeder og andet materiale, der er lagt under en Creative Commons (CC) licens eller noget tilsvarende, vil ligeledes også kunne bruges, uden at man skal indhente tilladelse til brug af billederne.
    Læs mere om Creative Commons her: http://www.creativecommons.dk/

Flere forlag har allerede beskrevet retningslinjer ang. genbrug af publicerede manuskripter i en ph.d.-afhandling. Vi anbefaler dig derfor, at du orienterer dig på de relevante forlags hjemmesider.


Vores anbefaling

For at gøre det tydeligt for læseren, at du overholder copyright, vil vi anbefale følgende:

Ved genbrug af hele artikler vil vi anbefale, at du indsætter en tekst, der beskriver, at du har tilladelse til dette. Dette kan gøres på mange forskellige måder.

Hvis du trykker på dette link, ser du tre forskellige eksempler på dette. Det ene eksempel omhandler et manuskript, der er indsendt til et tidsskrift, men hvor der på daværende tidspunkt ikke var en afgørelse om, hvorvidt manuskriptet ville blive publiceret eller ej i det pågældende tidsskrift. Vi har fået tilladelse fra Evgenios Vlachos til at vise eksemplerne fra hans ph.d.-afhandling.

Ved genbrug af tabeller, figurer og lign. anbefaler vi ligeledes, at du gør opmærksom på, at du har indhentet tilladelse til dette, hvis det er nødvendigt. Dette kan man for eksempel gøre i en tabeltekst, hvor man skriver, at man har fået tilladelse fra fx Springer Nature til at gengive tabellen.

Det er ikke et krav, at man gør læseren opmærksom på, at man overholder copyright, men det bliver dog transparent for læseren af din ph.d.-afhandling. Derudover så ved læseren også, hvem man skal gå til, hvis læseren ligeledes ønsker tilladelse til at gengive det pågældende materiale.

Sidst opdateret: 26.05.2021