Skip to main content

Copyright

Copyright ved ph.d.-indlevering i Pure

Når du indleverer din afhandling, bliver du bedt om at markere, om din ph.d.-afhandling må e-publiceres.
Vælger du, at din fil til bedømmelsesudvalget må publiceres, vil denne fil blive publiceret via Pure, når din ph.d.-afhandling bliver indstillet til forsvar.
Som forfatter beholder du alle rettigheder til afhandlingen.
Vælger du, at din afhandling IKKE må publiceres, markerer du ”Ingen version må publiceres, kræver skriftlig tilladelse”. Hvis du vælger dette, kan en embargo-periode sættes for publicering af selve afhandlingen. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved henvendelse fra et forlag, som ønsker at udgive din afhandling.

 
Copyright ved artikelbaseret afhandling

Hvis du skriver en artikelbaseret afhandling, skal du have afklaret følgende vedr. copyright inden indlevering i Pure:
Copyright-rettigheder for dine artikler, hvis du ønsker, at disse skal indgå i den e-publicerede udgave af afhandlingen. Hvis ikke du kan få tilladelse fra forlagene til at parallelpublicere dine artikler i din afhandling, kan du vælge at henvise til artiklen på forlagets hjemmeside via link eller DOI i din afhandling.
Såfremt din afhandling indeholder copyrightbelagte artikler, der ikke må parallelpubliceres, skal du svare at "en reduceret version må publiceres". Dermed bliver det muligt at uploade endnu et dokument uden artikler, og denne version vil blive e-publiceret. Den fulde version af afhandlingen, inklusiv alle artiklerne i fuldtekst, vil kun blive sendt til bedømmelsesudvalget.
Hvis din afhandling består af artikler, hvor medforfattere optræder, skal du fremsende underskrevne medforfattererklæringer til ph.d.-skolen, inden du uploader din afhandling i Pure.
Har du artikler, som er afsendt, men endnu ikke optaget, vil vi opfordre dig til at søge om tilladelse til at parallelpublicere hos forlaget, hvis du ønsker at artiklen skal indgå i den e-publicerede udgave af din afhandling.

 

Generel information om copyright

Hvis der indgår billeder, tabeller og figurer i afhandlingen, skal du altid indhente tilladelse hos ophavsmanden, hvis afhandlingen skal gøres offentligt tilgængelig. 

Der er dog nogle få undtagelser ved brug af billeder og figurer:

  • I Danmark gælder kunstnerens ophavsret i 70 år, efter at kunstneren er død. Helt nøjagtigt falder ophavsretten væk ved udgangen af det 70. år efter dødsåret, så derefter behøver man ikke indhente tilladelse.
  • Billeder og andet materiale, der er lagt under en Creative Commons (CC) licens eller noget tilsvarende, vil ligeledes også kunne bruges, uden at man skal indhente tilladelse til brug af billederne.
    Læs mere om Creative Commons her: http://www.creativecommons.dk/