Skip to main content

Ph.d.-afhandlinger på Syddansk Universitet

Vær opmærksom på at din ph.d.-skole vil kontakte dig, når denne procedure er gældende for dig.

I et samarbejde mellem ph.d.-skolerne og Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) er der etableret en fælles procedure for indlevering, arkivering og e-publicering af ph.d.-afhandlinger på Syddansk Universitet.
Ph.d.-afhandlinger, der bliver indstillet til forsvar, vil blive gjort offentligt tilgængelige, via Syddansk Universitets forskerportal, i rimelig tid inden ph.d.-forsvaret i overensstemmelse med ph.d.-bekendtgørelsen § 19 stk. 2.
Procedurer og vejledninger for indlevering, formatering, m.v., finder du på de underliggende sider.