Skip to main content

Datapolitik

Privatlivspolitik
Syddansk Universitet er ansvarlig for data og kan kontaktes via e-mail sdu@sdu.dk eller telefon +4565501000.
Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) udfører originalitetskontrol af ph.d.-afhandlinger på vegne af ph.d.-skolerne på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, det Samfundsvidenskabelige Fakultet og det Humanistiske Fakultet. Vi sletter de tilsendte e-mails med persondata senest 30 dage efter, vi har modtaget dem.

Hvilke data har vi, og hvad bruger vi dem til?
Navn: Er nødvendigt for identifikation. Vi bruger dit navn, hvis vi skal besvare spørgsmål rettet imod originalitetsrapporten genereret og opbevaret i iThenticate sammen med dit navn.
Ph.d.-afhandlingen: Er nødvendig for at vi kan lave en originalitetskontrol. Alle ph.d.-afhandlinger bliver uploadede i iThenticate, hvor originalitetskontrollen udføres. iThenticate genererer en rapport ud fra ph.d.-afhandlingen. Rapporten vil blive opbevaret i iThenticate.

Vores Software
iThenticate (dvs. Turnitin) opbevarer persondata i Europa og i USA. Data er opbevaret sikkert bl.a. ved benyttelse af SSL-kryptering. SDU har godkendt iThenticate’s persondata politik omhandlende opbevaring og håndtering af data. iThenticate bevarer informationerne fra de opbevarede afhandlinger, så længe vores (Syddansk Universitetsbiblioteks) konto er aktiv. SDUB kan slette data, som er uploadet i IThenticate.

For flere informationer omkring iThenticate og deres persondatapolitik besøg venligst deres hjemmeside.

Anmodning om oplysninger
Hvis du ønsker informationer omkring, hvilke data vi har på dig, så er du velkommen til at kontakte Lasse Østengaard, e-mail, som er daglig leder af screeningsservicen på SDUB.
Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren på SDU, Simon Kamber, e-mail, hvis du har spørgsmål omhandlende håndteringen af personoplysninger på SDU.

Klager til Datatilsynet
Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 21.02.2019