Skip to main content

Open Science

Open Science er andet og mere end fri adgang til udgivelser. Det handler om at gøre alle processer i den akademiske livscyklus tilgængelige, så hele verden kan få glæde af den forskning som skatteyderne har betalt for. Open Science handler også om open data, open peer review, open access, open education, citizen science og meget mere.

Det er en bevægelse der opfordrer forskere til at være med til at ændre den måde som forskning traditionelt bliver skabt og offentliggjort på. Samtidig udfordrer den de videnskabelige forlags forretningsmodel. Undersøgelser har godtgjort at de forskere, der hovedsagelig udgiver deres forskning som frit tilgængelige publikationer, bliver citeret oftere end de der ikke gør det.

Syddansk Universitetsbibliotek er stærkt engageret i denne bevægelse, og som et af vore tilbud til forskere er at lave præsentationer om Open Science ved institutmøder og lignende arrangementer.

De vil fortrinsvis blive afholdt af en af koordinatorerne for de 6 temafora som hører under vores Forskerservices. Hvis I vil vide mere, eller gerne vil have en præsentation, kan I kontakte chw@bib.sdu.dk eller katla@bib.sdu.dk.

‘Open science is the practice of making everything in the discovery process fully and openly available, creating transparency and driving further discovery by allowing others to build on existing work. When I read such definitions, I think ‘but isn’t that just science?’ - Mick Watson (2015). Genome Biology, 16(1), p. 101

Sidst opdateret: 23.06.2021