Skip to main content

State-of the art review

Forskningsoversigt

Langt de fleste afhandlinger og andre publikationer på det humanistiske område indeholder en eller anden form for litteraturoversigt (literature review), hvori forfatteren forholder sig til den eksisterende forskning inden for området og placerer sin egen forskning i forhold til denne. Denne litteraturoversigt kan være mere eller mindre eksplicit i teksten, hvor den kan udgøre større eller mindre afsnit. Den kan også være en hel artikel i sig selv. 

Derudover er det et krav til mange forskningsansøgninger, at de indeholder et overblik over eksisterende forskning og påpeger eventuelle huller i denne, hvorved ansøgningens relevans underbygges. I de tilfælde kaldes litteraturoversigten ofte ”State-of-the-art” og i en del ph.d.-afhandlinger anvendes betegnelsen ”forskningsoversigt”. Der findes således ikke en fast betegnelse inden for humaniora, men mange forskellige, som også afhænger af fagområdets tradition og det enkelte forskningsprojekt. I de senere år er der kommet flere og flere tværfaglige forskningsprojekter, som trækker på fagtraditioner fra forskellige fakulteter, og her kan det være væsentligt at gøre sig bevidst om sin egen fagtradition og hvorledes den adskiller sig fra det samarbejdende felt. Vi kalder det her for et review med en ganske neutral faglig respekt for hvert enkelt forskningsfelt.


Review produktet

Fælles for alle former for litteraturoversigter uanset navn er dog, at de tjener til at placere det enkelte projekt i forskningslandskabets teoretiske, metodiske og empiriske felter, og derved også afgrænser projektet i forhold til beslægtede områder. Et andet gennemgående aspekt ved litteraturoversigter på Humaniora er, at de meget sjældent (hvis nogensinde) hævder at gennemgå al litteratur inden for området i modsætning til et metastudie (”Systematic Review”) indenfor sundhedsvidenskab, som netop har til formål at samle al tilgængelig viden om et emne (fx et lægemiddels virkning og bivirkninger). Langt de fleste humanistiske litteraturoversigter fremhæver i stedet de vigtigste og for eksempel de nyeste bidrag til forskningen inden for det pågældende område.

En litteraturoversigt består typisk af et skriftligt produkt (artikel, kapitel eller afsnit), men før man når frem til den del, er der en proces, man skal igennem. Vi skelner derfor mellem produktet (den egentlige litteraturoversigt) og processen, som vil være en systematisk litteratursøgning. Du er velkommen til at henvende dig til biblioteket, hvis du har behov for vejledning til din litteratursøgning.

Sidst opdateret: 05.03.2021