Skip to main content

Hjælp og vejledning

Hjælp og vejledning

Vi kan på Syddansk Universitetsbibliotek råde og vejlede dig med hensyn til følgende:

 • Valg af databaser
  Guides og vejledninger til databaser findes på den sundhedsvidenskabelige libguide, eller på bibliotekets overordnede oversigt over vejledninger.

 • Litteratursøgninger 
  Guides og vejledninger til litteratursøgning findes på den sundhedsvidenskabelige libguide, eller på bibliotekets overordnede oversigt over vejledninger. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder også en række gratis kurser indenfor litteratursøgning. Der kan herudover være mulighed for individuel vejledning (book en bibliotekar) indenfor litteratursøgning etc. i forbindelse med større opgaver / projekter. Læs mere om book en bibliotekar ordningen her
  Syddansk Universitetsbibliotek kan udføre litteratursøgning m.v. som konsulentydelse (kontakt os for nærmere aftale: Mette Brandt Eriksen, forskningsbibliotekar, ph.d.). 

 • Referenceværktøjer (fx Endnote og Covidence, et softwareværktøj udviklet til systematiske reviews) 
  Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder også en række gratis kurser indenfor referencehåndteringsprogrammerne Endnote og Covidence.


For øvrig hjælp og vejledning

Sidst opdateret: 19.11.2021