Skip to main content

Informationssøgning for forskere

Der findes ikke én måde at søge på. Det afhænger af, hvad du søger efter. Bibliotekets materialer er delt op i flere digitale systemer, der er gensidigt forbundne.

På bibliotekets forside kan du søge i den fælles søgeboks og udvælge, hvor du vil søge. (Forklaring på de forskellige søgemuligheder finder du i samlingen nederst på siden).

Søger du andre materialer end bøger og forskningsartikler, kan du gå via siden Materialer, hvor der ud over ovenstående også er adgang til andre materialetyper fx standarder og aviser.

Hvis du ikke kan finde det, du søger i bibliotekets ressourcer, kan du søge i:

  • Bibliotek.dk: Bøger og artikler på tværs af alle danske biblioteker, hvor du bestiller til afhentning hos enten dit lokale bibliotek eller os her på SDU.
  • Google Scholar: Elektroniske artikler, som du måske/måske ikke kan få adgang til.

Kan du stadig ikke finde det, du søger, eller er der ikke adgang til materialet, kan du bestille det via bestillingsformularen.

Har du problemer med login eller adgang, kan du kontakte Licenskontoret via mail e-tss@bib.sdu.dk eller telefon 6550 2632.

Læs yderligere om de forskellige søgemuligheder herunder.

Søgeboks på sdu.dk/bib

På bibliotekets forside kan du søge i den fælles søgeboks, hvor du kan vælge mellem Alle Materialer (Summon), Bøger og trykte tidsskrifter (Kataloget), E-tidsskrifter (liste), Databaser (liste) og DOI/PMID.

Husk! Søger du på en artikels titel, kan du ikke søge direkte i fx Databaser eller E-tidsskrifter. Hvis du i søgeboksen vælger Databaser eller E-tidsskrifter, søger du på hhv. databasens eller tidsskriftets titel.

Summon

Summon er en søgebrønd, der indeholder materialer fra både artikeldatabaser og vores katalog med bøger og trykte tidsskrifter.

Finder du en elektronisk artikel eller e-bog, linker Summon dig direkte videre til materialet. Finder du en trykt bog eller et trykt tidsskrift, linker Summon dig videre til bibliotekets katalog, hvorfra du kan bestille materialet.

Hvis du vil vide mere om Summon, kan du læse mere i Vejledning om Summon.

Bibliotekets katalog

Bibliotekets katalog er dér, hvor du finder vores bøger og trykte tidsskrifter. Her kan du se, hvor materialet er placeret, og om det er hjemme eller lånt ud. I begge tilfælde kan du bestille materialet til afhentning. Du får en mail, når det står klar til dig.

I kataloget kan du også se din lånerstatus; hvad du har lånt, og hvad du har bestilt. Hvis der ikke er bestillinger på et materiale, du har lånt, kan du forny dit lån.

Hvis du vil vide mere om Bibliotekets katalog, kan du læse mere i Vejledning om Kataloget.

Databaser

Vi har adgang til et hav af fagspecifikke databaser.

Du kan søge via databaserne på to måder:

  • A-Z listen kan du i søgefeltet søge på den specifikke databases titel . Du kan også sortere ud fra forbogstav, eller du sortere på fag eller databasetyper.
  • Du kan også søge via vores emneoversigt, hvor du bruger fanerne til at orientere dig og sortere i forhold til fx et specifikt fagområde.

En stor del af de materialer, du finder i vores databaser, vil du også kunne søge frem via Summon.

Elektroniske tidsskrifter

Elektroniske tidsskrifter er dér, hvor de elektroniske artikler er publiceret. Du finder de elektroniske tidsskrifter i Browzine - bibliotekets oversigt over elektroniske tidsskrifter.

I Browzine kan du søge efter elektroniske tidsskrifter via titel, emne eller tidsskriftets ISSN-nummer.

I Browzine kan du ikke søge direkte på artiklers titler. Hvis du vil søge en artikel via Browzine, skal du først søge på det tidsskrift, som artiklen er udgivet i, og så i tidsskriftet søge frem til artiklen via årstal, nummer og evt. sidetal. Du kan få yderligere hjælp i vejledningen "Find en artikel".

I Browzine kan du også browse efter tidsskrifter via overordnede emner og underemner. Browser du efter emner, skal du være opmærksom på, at emnekategorierne er lavet ud fra en amerikansk standard, som vi desværre ikke kan ændre. Fx er emner som Education og Psychology placeret under Social Science and Behavioral Science, selv om studierne på SDU ligger på hhv. Humaniora og Sundhedsvidenskab.

Hvis du har artiklens DOI-nummer eller PubMedID, kan du også søge den enkelte artikel med dette via søgeboksen på mitsdu.dk/bib.

Søger du en specifik elektronisk artikel, og har du kun titlen, er det oftest lettere at søge den frem via Summon.

DOI el. PMID

DOI - står for Digital object identifier og er et nummer, der tildeles alle online artikler. Nummeret er unikt for den enkelte artikel og søgbart via almindelige browsere.

PMID er det unikke identifikationsnummer for artikler i databasen PubMed.

For både DOI og PMID vil numrene først blive tildelt artiklerne, når de er udgivet elektronisk, og en pre-print artikel kan således først fremsøges via fx PMID, når den er tilgæmngelig i et pre-pub format.

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk – hvis du ikke finder det, du søger i Summon eller kataloget, kan du søge videre i Bibliotek.dk.

I Bibliotek.dk kan du se, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Finder du et materiale, som du vil låne, kan du se, hvor det er tilgængeligt. Dertil kan du finde henvisninger til artikler - især fra danske aviser og tidsskrifter.

Du kan selv vælge, hvilket bibliotek du ønsker at afhente materialet på. Vær dog opmærksom på, at hvis SDUB har materialet, kan du ikke selv kan bestille samme materiale, der er ledigt fra et andet bibliotek til levering på SDUB. I dette tilfælde skal du i stedet henvende dig til personalet på SDUB, som kan være dig behjælpelig med at bestille det hjem.

Læs mere om søgning i Bibliotek.dk på www.bibliotek.dk under Hjælp. Her finder du også brugbare videoer under "Sådan søger du i bibliotek.dk".

Google Scholar

Google Scholar er også et sted, du kan søge. Scholar er selvfølgelig ikke kun for SDU, men søger du efter akademiske artikler i Scholar, er det muligt at ændre dine indstillinger, så du kan se hvilke materialer, du har adgang til gennem SDU.

Hvis du vil vide mere om Scholar, kan du læse mere i Vejledning om Google Scholar.