Skip to main content

Datapolitik

Efter aftale med de enkelte forskere på SDU kan Syddansk Universitetsbiblioteks Temaforum for Forskningsanalyse udarbejde et Research Footprint. 

Formålet med et Research Footprint er at give den enkelte forsker et overblik over sin egen videnskabelige synlighed via tal og grafer samt kunne lave statistik og bibliometrisk forskning. Dokumentet er baseret på data fra gængse databaser vedrørende den enkelte forskers publikationer, citationer og anden performance. Der kræves samtykke fra den enkelte forsker, så udarbejdelsen af et Research Footprint kan hvile på et lovligt behandlingsgrundlag. Forskeren kan til en hver tid trække sit samtykke tilbage. 

Et Research Footprint udgør almindelige personoplysninger og opbevares på Syddansk Universitetsbiblioteks fællesdrev. Syddansk Universitetsbibliotek behandler som del af SDU persondata fortroligt. Et Research Footprint slettes efter 5 år. Data opbevares i en 5-årig periode dels med henblik på at kunne tilbyde den enkelte forsker en kopi af dennes Research Footprint (hvis forskerens eget eksemplar fx bortkommer) og dels for at Syddansk Universitetsbibliotek kan føre statistik for – og udføre bibliometrisk forskning på baggrund af – de udarbejdede Research Footprints. 

Oplysningerne i et Research Footprint vil ikke blive videregivet til andre, uden den registrerede bliver informeret herom.
Læs om Syddansk Universitetsbiblioteks generelle persondatapolitik.