Menu

Forskningsanalyser

Rådgivning

Hvor synlig er din forskning i publikations- og citationsdatabaser?

Synligheden er i dag væsentlig for dig som forsker – dels i forhold til din institutions evaluering af dit virke og dels i forhold til din egen og dit faglige fællesskabs profilering, nationalt såvel som internationalt.

Syddansk Universitetsbibliotek bistår med rådgivning til dig som forsker i forhold til, hvad du selv kan gøre for at opnå mere synlighed for din forskning. Tommelfingerreglen er, at jo mere du får registreret af din forskning de rigtige steder, jo nemmere bliver det for søgemaskiner og internetbaserede analyseredskaber at få alle (eller i hvert fald de fleste) relevante publikationer og citationer med i en tælling. Med forskning forstår vi alle de publikationer og aktiviteter, som du har angivet i forskningsregistreringssystemet PURE.

Research Footprint

Syddansk Universitetsbibliotek har et særligt Research Footprint under udvikling, der i en grafisk overskuelig form viser, hvad man kan trække af bibliometriske data på den enkelte forsker ved brug af såvel PURE som gængse publikations- og citationsdatabaser, eventuelt også via alternative kanaler så som altmetrics.

Når vi på Syddansk Universitetsbibliotek skal rådgive dig om et Research Footprint, gør vi meget ud af at beskrive vigtigheden af, at du – før du kommer til os – har oprettet et ORCID samt andre relevante forsker-ID’er eller entydige forskerprofiler. Det er denne form for registrering, der skaber større synlighed og som muliggør en bedre måling af din forsknings ’impact’. Vi arbejder på biblioteket i øvrigt med udgangspunkt i de etiske retningslinjer i Leiden manifestet.

Læs mere om GDPR her. 

Sørg for at inddatere i Pure

Det er meget vigtigt, at du sikrer dig, at dine informationer i Pure er opdaterede. Man kan ikke automatisk regne med, at alle ens  publikationer kan findes gennem søgemaskiner.  Pure er et de steder, du selv har mulighed for at tilføje de publikationer, søgemaskiner ellers ikke har mulighed for at opdage. 

Angivelsen af din forsknings impact eller gennemslagskraft fx i form af gennemsnitlige antal citationer per publikation eller H- indexet er afhængigt af, hvilken database der benyttes og antallet af år, som undersøgelsen omfatter. Normalt medtager Google Scholar flere publikationer og citationer end de traditionelle baser Web of Science og Scopus.
Hvis du selv beregner dit H-index på baggrund af en given database, så kontroller derfor først, om alle dine publikationer, og så vidt muligt citationer, er med i databasen.

Bibliometrisk analyse af institutter

Eksempel: Klinisk Institut

Se her

Research Footprint

Eksempel: Bibliotekschef Bertil F. Dorch

Se her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies