SDU DM Forum

Forummets kommissorium beskriver formålet således.

SDU DM Forum har til formål, at:

  • styre implementering og konsolidering af SDU’s Open Science-politik
  • sikre og understøtte SDU’s DM-indgang i arbejdet omkring forskningsdatamanagement, herunder forskningsdata der er omfattet af databeskyttelsesforordningen og anden gældende lovgivning på området
  • deltage i netværks- og kompetenceskabende aktiviteter via det nationale DM-forum, DeIC m.fl.
  • på bedste vis udnytte midler fra det nationale DM-forum og DeIC til fremme af SDU’s aktiviteter på DM-området.

SDU DM Forum mødes hver anden måned eller efter behov.

Medlemmer

SDU DM Forum blev dannet i 2016 og består af medarbejdere fra biblioteket, eScience Center, Rektorsekretariatet, RIO, IT Service, forskerstøtteenhederne og Open.