Menu

Bøger til døren

Et servicetilbud til alle bibliotekets lånere. Ønsker man at blive oprettet som låner gennem elektronisk indmeldelse er det alene personer med dansk CPR-nummer, der kan låne en bog inden biblioteket har udstedt lånerkort efter forevisning af gyldig legitimation.

Servicetilbuddets indhold

Som låner kan du, mod betaling, få tilsendt de bøger og andre materialer, der er tilgængelige for hjemlån, jævnfør bibliotekets almindelige låneregler. Det fremgår af bibliotekets katalog, om de enkelte materialer kan hjemlånes eller alene benyttes i biblioteket.

I de tilfælde, hvor hjemlån ikke er tilladt, kan der ofte leveres fotokopi/print mod betaling.

Hvordan fungerer servicetilbuddet

Er man ikke låner i Syddansk Universitetsbibliotek kan indmeldelse ske gennem anmodning om låneroprettelse.

Biblioteket sender indmeldelsesblanket samt låneregler til den adresse, der fremgår af den elektroniske anmodning om låneroprettelse. Såfremt der sammen med anmodningen om låneroprettelse er bestilt bøger sendes samtidig 1 bog til hjemlån samt en regning på 50 kr. Der bestilles ved at udfylde notefeltet på den elektroniske indmeldingsblanket.

Når biblioteket har modtaget indmeldelsesblanketten med underskrift samt kopi af gyldig legitimation, sendes lånerkort, der kan anvendes til bestilling/reservation af materialer direkte i bibliotekets katalog.

Ligger der bestillinger på flere bøger, sendes disse som ’Bøger til døren’ sammen med lånerkortet.

Er man registreret som bruger af ’Bøger til døren’-låner, får man automatisk tilsendt materialet mod betaling. Ved henvendelse til biblioteket kan man få ændret denne automatiske tilsendelse af materialer, så man selv fra gang til gang i en note kan tilkendegive om man ønsker det bestilte materiale tilsendt.

Lån er omfattet af bibliotekets almindelige regler for hjemlån.

Hvor hurtigt fungerer tjenesten

Ved anmodningen om at blive registreret som låner bliver man umiddelbart registreret som midlertidig låner; denne status bevarer man til biblioteket har modtaget indmeldelsesblanket med underskrift samt kopi af gyldig legitimation.

Som midlertidig låner kan man låne 1 bog eller tilsvarende materialeenhed.

Ekspeditionstid:

Bøger og andre materialer til hjemlån sendes med post direkte til låner senest dagen efter modtagelse af bestillingen, såfremt materialet ikke er udlånt. Udlånt materiale reserveres og sendes, når det er til rådighed.

Hvor meget koster det at benytte servicetilbuddet

Tilsendelse af bøger, fotokopier og andre materialer direkte til låner sker for lånerens regning og koster 50 kr. pr. bogforsendelse og kr. 15,00 pr. forsendelse af fotokopier, prints eller mikroformer. Låneren skal selv sørge for returnering af materialet pr. post eller gennem direkte aflevering i et af Syddansk Universitetsbiblioteks betjeningssteder. Sammen med de tilsendte materialer medsendes adressemærkat med returadresse.

Låneren skal betale gebyr, såfremt lånefristen overskrides.

Yderligere oplysninger om ordningen: Telefon 6550 2612 og udlaan@bib.sdu.dk.

Regninger fra biblioteket kan betales via netbank eller MobilePay:
Netbank: Anfør lånernummer og navn i besked til modtager, og overfør til registreringsnummer: 4366, kontonummer: 1146440.
MobilePay: Overfør til 93507091 og skrive lånernummer eller studiekortnummer og navn under "kort tekst til modtageren".
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies