Introduktion til uddannelsen

Kandidat i Samfundsfag

Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger, og som har lyst til at komme bagom de beslutninger og konflikter, der præger udviklingen i Danmark og internationalt.

Uddannelsen giver dig mulighed for at sammensætte din egen faglige profil. Samfundsfag skal kombineres med et sidefag, dvs. et andet universitetsfag fra samfundsvidenskab (fx erhvervsøkonomi), humaniora (fx historie eller dansk) eller naturvidenskab (fx matematik eller biologi).

Sådan foregår undervisning

Samfundsfag som centralfag omfatter to obligatoriske økonomifag og mindst to politologiske valgfag, mens det tredje valgfag kan vælges fra en anden samfundsvidenskabelig eller fra en humanistisk uddannelse. Dertil kommer sidefaget.

I valgfagene arbejder du selvstændigt og i dybden med begreber, metoder og teorier inden for de fagområder, der interesserer dig. Det afsluttende speciale på kandidatuddannelsen skriver du inden for det samfundsvidenskabelige område.

Du har også mulighed for at læse fag i udlandet og/eller tage på praktikophold.

Karrieremuligheder

Med valgfag og sidefag kan du selv præge din faglige profil, og du får adgang til en bred vifte af jobmuligheder:

  • En del kandidater med samfundsfag som centralfag underviser på gymnasier, højskoler og videregående uddannelser.
  • Andre finder beskæftigelse i den offentlige sektor, i danske og internationale organisationer, i konsulentvirksomheder eller hos medierne.