Dit studievalg

Kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralfag er ligesom bacheloruddannelsen en blanding af samfundsfag og et tilvalgsfag. Centralfag i samfundsfag (Cand.soc.) er et fuldtidsstudium på i alt 75 ECTS. Hertil kommer et tilvalgsfag på 45 ECTS. De obligatoriske fagelementer udgør 65 ECTS:

  • Politologiske valgfag
  • Mikroøkonomi
  • Makroøkonomi
  • Speciale

Derudover indeholder uddannelsen også et valgfrit fag på 10 ECTS.
Du følger fagene sammen med studerende fra bacheloruddannelsen i statskundskab.
Det afsluttende speciale på kandidatuddannelsen skriver du inden for det samfundsvidenskabelige område.
Under din kandidatuddannelse har du også mulighed for at læse fag i udlandet og/eller tage på praktikophold.