Economics and Business Administration

Denne fagretning kvalificerer dig til at dels foretage databehandling og tage informerede beslutninger på baggrund af store mængder data, dels forstå anvendelsen af moderne teknologi og innovation som konkurrenceparameter i produktionsvirksomheder og virksomheder inden for service.

Fagretningen er tilrettelagt efter studerende med en bacheloruddannelse inden for økonomi, erhvervsøkonomi eller tilsvarende.

Obligatorisk fagretningskursus

Valgfagsmodul

Hvis du vælger denne fagretning, skal du vælge kurser svarende til mindst 10 ECTS blandt følgende kurser:

  • News and market sentiment analytics (5 ECTS)
  • Organizational intelligence (5 ECTS)
  • Thick data analytics (5 ECTS)
  • Corporate fintech (5 ECTS)
  • Netværk og sikkerhed (10 ECTS)

Derudover kan du frit vælge 10 ECTS inden for følgende områder:

  • Kurser fra de andre Data Science-fagretningers valgfagsmoduler
  • Kurser udbudt af Det Naturvidenskabelige Fakultet inden for fagområderne data science, datalogi, statistik og matematik
  • Kurser inden for dit oprindelige hovedområde 

Anbefalet studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over uddannelsens kurser og den rækkefølger, vi anbefaler, du tager dem i.