Har du allerede afsluttet en anden uddannelse?

Vi afventer den endelige bekendtgørelse om uddannelsesloftet
Regeringen har aftalt at afskaffe uddannelsesloftet som en del af årets finanslovsaftale.
Lige nu afventer vi den endelige bekendtgørelse, så vi kan ikke vejlede dig om, hvornår de nye regler træder i kraft og hvad de præcist kommer til at indeholde. Vi forventer, at den nye regel træder i kraft fra sommeroptagelsen i 2020, og vi opdaterer siden, når vi har nyt. Indtil da kan du følge med her.
Beskrivelsen herunder er af den nuværende ordning.

Har du gennemført en dansk kandidatuddannelse, skal der som udgangspunkt gå 6 år, før du kan starte på en ny.

Hvis du fx søger om optagelse til studiestart i september 2020, skal du derfor søge dispensation, hvis din uddannelse er afsluttet efter d. 1. september 2014. Du skal vedhæfte din ansøgning om dispensation, når du søger optagelse på kandidatuddannelsen.


Er det mere end 6 år siden du afsluttede din uddannelse, skal du kun vedlægge dit eksamensbevis som dokumentation for afslutningstidspunktet.

Er der gået mindre end 6 år, siden du afsluttede din uddannelse?

Er der gået mindre end 6 år, siden du afsluttede din uddannelse, kan du søge dispensation hvis:

 • du kan dokumentere, at du pga. helbredsmæssige forhold ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet. Du skal vedlægge lægeerklæring eller sygejournal vedrørende tabt arbejdsevne sammen med din dispensationsansøgning.
 • din gennemførte uddannelse er forældet, hvilket vil sige, er væsentligt ændret eller bortfaldet, så du ikke længere kan anvende din oprindelige uddannelse på arbejdsmarkedet, fordi du for eksempel ikke kan opnå en krævet autorisation. Du skal vedlægge dokumentation for forældet/ bortfaldet uddannelse sammen med din dispensationsansøgning.

At din oprindelige uddannelse sidenhen har fået nyt navn, nyt fagligt indhold eller ikke længere udbydes, er i sig selv ikke tilstrækkeligt til at opnå en dispensation.

Særlige uddannelser, hvor du ikke behøver søge om dispensation

Der er en række uddannelser, som er undtaget fra begrænsningen, og som du derfor kan søge optagelse på, uanset hvilken uddannelse du allerede har afsluttet. Uddannelser på SDU, der er undtaget for begrænsningen for optag i 2019 og 2020 er:

 • Diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi
 • Datalogi (bachelor)
 • Datalogi (kandidat)
 • Fysioterapi (kandidat)
 • Matematik (bachelor)
 • Matematik (kandidat)
 • Matematik-økonomi (bachelor)
 • Matematik-økonomi (kandidat)
 • Revision (cand.merc.aud.)

Listen revideres hvert andet år.
Læs mere på https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/begransning-af-dobbeltuddannelse.

Søg inden 1. marts

Gå til ansøgningsportalen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies