Datateknik

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

Efter halvandet år på  diplomingeniør i Elektronik-uddannelsen vælger du at specialisere dig i enten datateknik eller svagstrømsteknik.

Specialiseringen i datateknik omfatter:

• Computerarkitektur
• Digitalteknik
• Programmering
• Datakommunikation
• Operativsystemer
• Systemudvikling
• Windows programmering

Uddannelsens opbygning

Semester

Moduler

1.

Stimulering af dynamiske systemer
Kredsløbsteknik, fysik og matematik

2.

ElektroMekanisk Systemdesign
Elektronik, digitalteknik og programmering

3.

Elektromagnetisme, Analog signalbehandling og Reguleringsteknik
Elektronik, reguleringsteknik, elektrofysik og matematik

4.

Valgfag

Indlejrede systemer
Indlejret programmering, signalbehanding og ledningsteori

Videnskabsteori

5.

Valgfag

Valgfag

Datakommunikation

Signalbehandling

Tværfagligt projekt ”experts” in teams

6.

Ingeniørpraktik

7.

Afgangsprojekt