Uddannelsens opbygning

Master i projekt- og innovationsledelse er tilrettelagt som et toårigt deltidsstudie, men er modulopbygget og indeholder derfor en betydelig grad af fleksibilitet. Det betyder, at studiet kan forlænges i op til seks år, hvis du ønsker det.

Uddannelsen består af:
  • Syv obligatoriske fag
  • To valgfrie fag
  • Et masterprojekt.
Opbygning

Alle fag er på 5 ECTS og masterprojektet 15 ECTS. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point.

 Tryk på det enkelte fag for at læse fagbeskrivelsen

 

 Fag og aktiviteter

1. semester
(Efterår)      

 

 2. semester
(Forår) 

 

3. semester
(Efterår)

 

Valgfag i efteråret

Valgfag i foråret 

 4. semester        

Samlet liste over fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser
Skema

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.

Skemaer for MPI forårssemester  

2. semester | forår 2020
3. semester | forår 2020
4. semester | forår 2020

Skemaer for MPI efterårssemester 

1. semester | efterår 2020
2. semester | efterår 2020 (Innovationsprojekt)
3. semester | efterår 2020
4. semester | efterår 2020

Studieordning

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

Eksamen
Masterprojekt