• Dato
  • Pris 3.450 DKK
  • Sted SDU online
  • Del
Tilmeld

Digitalisering i en forretningsmæssig kontekst

Hvem:
Duration:  Efterår 2020
Hvor: SDU online

Marketing

 

Hvem henvender kurset sig til?

Dig, der ønsker at kunne bidrage til virksomhedens digitaliseringsstrategi- og processer, med henblik på at sikre vækst og forbedre den konkurrencemæssige position på markedet.

 

På kurset får du kompetencer til at:
  • Redegøre for forretningsmodellens hovedkomponenter og deres sammenhæng
  • Redegøre for principielle konsekvenser ved digitalisering såvel organisatorisk, ledelsesmæssigt som ressource- og styringsmæssigt
  • Redegøre for væsentlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med digitalisering af virksomhedens forretningskoncept
  • Analysere informationsmæssige sammenhænge indenfor rammerne af virksomhedens forretningskoncept
  • Komme med forslag til, hvorledes en virksomhed overordnet kan arbejde med digitalisering som konkurrencemæssig parameter
  • Vurdere behovet for digitalisering af virksomhedens forretningssystemer
  • Vurdere forskellige løsningsmuligheder for digitalisering af virksomhedens informationssystemer

 

Digitalisering som drivkraft for produktivitet og vækst

På HD-kurset Digitalisering i en forretningsmæssig kontekst lærer du at udnytte digitaliseringens mange muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skabe grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye produkter. 
Du lærer ligeledes at tackle de udfordringer, der ofte er forbundet med digitalisering, herunder ledelses- og medarbejdermæssige samt teknologiske udfordringer.

Du får blandt andet grundlæggende indføring i væsentlige problemstillinger i tilknytning til digitaliseringskoncepter og organisationers forretningsmæssige informationssystemer. Du får den den nødvendige know-how til at arbejde professionelt med digitalisering af forretningskoncepter i forskellige typer af virksomheder og brancher.

 

Hvorfor tage et HD-kursus?

På SDU kan du følge enkeltfag fra vores HD-uddannelser. Dette kursus er en del af  HD 1. del.

Fordele ved HD-kurser:
• Du får præcist de værktøjer og teorier, du har brug for
• Et godt alternativ til et længere studieforløb

En bestået eksamen giver dig 5 ECTS-point. Point du kan overføre, hvis du senere vil begynde på HD-uddannelsen. Så er du allerede godt i gang. 

 

Tilmelding og adgangskrav

Følg vejledningen for tilmelding. Vær opmærksom på at du skal opfylde uddannelsens formelle adgangskrav for at deltage på kurset.