• Dato 26. februar 2020
  • Pris 225 DKK ekskl. moms
  • Sted SDU København
  • Del
Tilmeld

Temamøde om mental sundhed blandt unge

Hvem:
Hvornår: 26. februar 2020 kl. 14:00
Duration:  1 dag
Hvor: SDU København

Udgangspunktet for temamødet er nye tal fra undersøgelsen Ung19, der trækker på data fra over 29.000 gymnasielever, og som viser, at en betydelig del af landets gymnasieelever sover for lidt og viser tegn på mistrivsel. Samtidig viser undersøgelsen, at en større andel af piger viser tegn på mistrivsel end drenge.

 

På temamødet vil der være en række oplæg. Blandt vil Veronica Pisinger, akademisk medarbejder ved Statens Institut for Folkesundhed, præsentere de nye tal fra Ung 19. Sara Lindhardt, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, vil fortælle om Sundhedsstyrelsens arbejde med og fokus på at fremme mental sundhed blandt unge. Og Niels Ulrik Sørensen, souschef ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, vil i sit oplæg se nærmere på seks aktuelle tendenser i ungdomslivet og nogle spændingsfelter, som disse indsætter nutidens unge i.