• Dato
 • Pris 10.500 DKK
 • Sted SDU Odense
 • Del
Tilmeld

Brugerperspektiver og rehabilitering

Hvem:
Duration:  4 dage | Forår 2021
Hvor: SDU Odense

 

Hvem henvender kurset sig til? 

 • Dig, der arbejder i enten sundhedssektoren eller i den sociale sektor og har interesse for rehabilitering.
 • Dig, der er leder, koordinator, udviklingskonsulent eller praktiker og har rehabilitering som væsentligt arbejdsområde.

 

Hvad opnår du på kurset?

 • Praktisk og teoretisk viden om rehabiliteringspsykologi og forskellige perspektiver på sygdom, sundhed og rehabiliterings- og sundhedspraksis 
 • Viden til at tilrettelægge og udvikle rehabilitering med udgangspunkt i, hvordan forskellige mennesker oplever og håndterer sygdom
 • Øget evne til at redegøre for, hvordan forskellige brugere oplever, erfarer og håndterer sygdom, sundhed og (egen)omsorg og hvilken betydning rehabilitering kan have i disse processer
 • Færdigheder til at analysere brugerperspektiver og brugernes rehabiliteringspraksis

 

Tilrettelæg rehabilitering ud fra brugernes forskellige oplevelser og håndteringer

I rehabiliteringspraksis såvel som i anden sundhedspraksis ses et stigende fokus på brugerens perspektiver på de tilbud, de møder.  Det er derfor vigtigt at få belyst brugerperspektiverne og få reflekteret over dem i forhold til et rehabiliteringsforløb. 

Dette masterkursus introducerer til det komplekse forhold mellem patienter, borgere og pårørende og så sundhed, sygdom og samfundet generelt. Der vil blandt andet være fokus på, hvordan individuelle brugere og forskellige brugergrupper oplever sundhed, sygdom og rehabilitering og hvordan mennesker, der lever med sygdom, håndterer sundhed og (egen)omsorg i deres hverdagsliv.

Du vil blive klogere på hvordan rehabiliteringsindsatser kan understøtte dette og du lærer at tilrettelægge og udvikle rehabilitering med udgangspunkt i, hvordan forskellige mennesker oplever og håndterer sygdom.  

Se kursets fagbeskrivelse

 

Hvorfor tage et masterkursus?

På SDU kan du følge enkeltfag fra vores masteruddannelser.
Dette kursus er en del af master i rehabilitering.

Fordele ved masterkurser:
 • Du får præcist de værktøjer og teorier, du har brug for
 • Et godt alternativ til et længere studieforløb

En bestået eksamen giver dig 5 ECTS-point. Point du kan overføre, hvis du senere vil begynde på en masteruddannelse. Så er du allerede godt i gang.

 

Tilmelding og adgangskrav

Følg vejledningen for tilmelding. Vær opmærksom på at du skal opfylde uddannelsens formelle adgangskrav for at deltage på kurset.