Program

Certifikat i offentlige indkøb rummer et alsidigt program, som dykker ned i de mange facetter af offentlige indkøb. 

Undervisningen forestås af lektor, Carina Risvig Hamer og ph.d. stipendiat Rasmus Horskjær Nielsen, juridisk institut, Syddansk Universitet. Derudover vil en række eksterne praktikere blive inddraget.

Læs om indholdet på de enkelte kursusdage herunder.

Dag 1: Udbudsret: Hvorfor og hvornår?

På dagen gennemgår vi udbudsrettens formål, kilder og principper samt hvem der er forpligtiget til at følge reglerne og hvornår. Vi stiller skarpt på reglernes anvendelse, og hvornår en opgave er udbudspligt og hvornår en opgave ikke skal sendes i udbud, herunder reglerne om in-house. Derudover gennemgås udbudsretlige rammer, herunder reglerne for mindre indkøb og indkøb omfattet af light-regimet. 

Underviser: Carina Risvig Hamer
Dag 2: Udbudsprocedurer og markedsdialog

På dagen gennemgås de forskellige udbudsprocedurer og særlige indkøbsteknikker som rammeaftaler og dynamisk indkøbssystemer. Vi ser nærmere på hvornår de forskellige udbudsprocedurer kan anvendes samt fordele og ulemper ved valg af udbudsprocedure. 

Underviser: Carina Risvig Hamer

Dag 3: Udvælgelse og tildeling

På dagen gennemgås de væsentligste udbudsretlige regler om udelukkelse, udvælgelse og tildeling. Vi ser på hvilke krav ordregiver kan stille til de enkelte virksomheder, og hvordan virksomhederne skal dokumentere, at de lever op til kravene. Vi stiller også skarpt på udfordringerne ved tildeling af kontrakten, herunder kravene til ordregivers evalueringsmetode. Endeligt behandles kravene til ordregivers afslag til tilbudsgiverne, herunder kravene til begrundelse for manglende tildeling og reglerne om standstill.

Undervisere: Rasmus Horskjær Nielsen og Carina Risvig Hamer

Dag 4: Konkurrenceret og statsstøtte samt sekundære hensyn

På dagen gennemgås de væsentligste elementer i reglerne om statsstøtte og konkurrenceret. Vi ser nærmere på hvilke forhold ordregivere skal være opmærksomme på for at sikre at reglerne er overholdt, samt hvilke forhold tilbudsgivere skal have for øje, når de indgår samarbejder med henblik på at byde på offentlige opgaver. Derudover stilles der skarpt på muligheden for at inddrage miljø og sociale hensyn i udbud. 

Undervisere: Morten Qvist /Dansk Industri og Carina Risvig Hamer

Dag 5: Udbudsmateriale samt udbud for forsyningsvirksomheder

På dagen gennemgås de væsentligste elementer i et udbudsmateriale og hvilke forhold ordregiver skal være opmærksomme på ved udarbejdelsen. Vi stiller skarpt på forsyningsvirksomheder og de væsentligste forskelle for offentlige ordregivere. 

Underviser: Jesper Christiansen /Energinet.dk

Dag 6: Udbud og persondataret

Dagen dækker de grundlæggende regler for behandling af personoplysninger med fokus på offentlige myndigheder. Derudover behandles håndtering af personoplysninger i udbudsmateriale fra start til slut med fokus på adgangsstyring, aktindsigt og sletning.  Endeligt gennemgås særlige problemstillinger, som kræver særlig opmærksomhed ved indkøb af it-ydelser. I særdeleshed krav til leverandør og ydelse, indgåelse af en databehandleraftale samt tilsyn med leverandørens databehandling.

Underviser: Jakob Georg Naur /Hejm Vilsgaard Advokater

Dag 7: Kontraktstyring

På dagen gennemgås de væsentligste elementer af betydning for kontraktstyring. Dette omfatter bl.a. hvordan man sikrer, at man får det, man har købt, følger op på kravene i kontrakten, herunder om leverandørerne lever op til deres forpligtigelser, og hvordan dette gøres ud fra et juridisk og kommercielt synspunkt, således at der opnås en helhedsorienteret tilgang til kontraktstyring med en bedre balance mellem risici og gevinster.

Underviser: Rambøll

Dag 8: Ændringer i kontrakten, klage og aktindsigt

På dagen stiller vi skarpt på hvilke muligheder man har for at ændre i en offentlig kontrakt, og hvad man skal være opmærksom på når man foretager ændringer. Derudover gennemgås klagesystemet og de udbudsretlige sanktioner for overtrædelse af udbudsreglerne.  Hertil behandles også reglerne om aktindsigt.

Undervisere: Mikala Berg Dueholm /Advokat DLA Piper og Carina Risvig Hamer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies