Uddannelsens opbygning

Uddannelsesoversigt (2020- studieordning)

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år (4 semestre). I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også to valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder. 

Links til fagbeskrivelser for de  enkelte fags indhold, litteratur mv. vil snarest blive tilføjet. 

1. SEMESTER - efterår

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
Organisation (5 ECTS)

2. SEMESTER - forår

Virksomhedens finansielle planlægning (5 ECTS)
Dataanalyse (5 ECTS)
Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS)

3. SEMESTER - efterår

Erhvervsret (5 ECTS)
Samfundsøkonomi (5 ECTS)
Valgfag (5 ECTS)

4. SEMESTER - forår

Valgfag (5 ECTS)
Afsluttende projekt (10 ECTS)

Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i fx Dataanalyse skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet).

Uddannelsesoversigt for igangværende studerende indskrevet før efterårsoptaget 2020:

 

1. SEMESTER - efterår

Dataanalyse (5 ECTS)
Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

 

2. SEMESTER - forår

Erhvervsøkonomi fortsættelse af faget efter 1. semester (5 ECTS)
Samfundsøkonomi (10 ECTS)

 

3. SEMESTER - efterår

Erhvervsret (5 ECTS)
Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS)
Valgfag 1 (5 ECTS)

 

4. SEMESTER - forår

Afsluttende projekt (10 ECTS)
Valgfag 2 (5 ECTS)