Praktiske informationer

I undermenuen i højre side af skærmen, kan du finde en række praktiske oplysninger, bl.a. priser på HD 1. del, oversigt over undervisningssteder samt svar på ofte stillede spørgsmål. 

HD 1. del kan også følges som fjernundervisning.

Relevante skemaer til brug i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD 1. del finder du her.

IT-krav:

Da HD-studiet er lagt an på virtuel undervisning, bør dit udstyr som minimum opfylde de anbefalede krav.