Blended learning

På Syddansk Universitetet er undervisningen på HD 1. del tilrettelagt som ”blended learning” - et undervisningskoncept, som bygger på nyeste viden om effektiv læring og hvor flere forskellige læringsmetoder bliver inddraget.

Ved ”blended learning” tilbringer du mindre tid i klasselokalet, men har til gengæld adgang til og bliver løbende støttet gennem vores e-learnings-platform (BlackBoard). I e-learningsplatformen kan du således bl.a. finde film, hvor de centrale teorier, metoder mv. i de enkelte fag bliver gennem-gået, ligesom du hér kan hente supplerende undervisningsmaterialer, opgaver mv. BlackBoard fungerer samtidig som kommunikationsplatform mellem dine fremmødelektioner, og hvor du dels kan få råd og vejledning af dine undervisere, dels deltage i en faglig diskussion med dine med-studerende i de åbne fora.

Overordnet bliver undervisningen styret via en lektionsplan, og til de enkelte lektioner i denne er der udarbejdet en vejledning - et såkaldt lektionsbrev. I lektionsbrevene får du nærmere information om, hvad du som studerende skal nå i forbindelse med den enkelte lektion: F.eks. lektionens pensum, slides til lektionen, diverse artikler og øvrigt materiale, videoklip med en faglig gennemgang samt en ”lektionsbeskrivelse”. I faget Erhvervsøkonomi er der endvidere blevet udarbejdet en lang række regneeksempler hvor man kan se hvordan teorien anvendes på konkrete praktiske problemer.

“Blended Learning” er således ikke blot en effektiv studieform, men giver dig samtidig den størst mulige fleksibilitet til at få indpasset studierne i din øvrige dagligdag.