Bachelorkurser efteråret 2014

Latin ÅU Tekstlæsning 1, 2 og 3 (BA) efterårssemester 2014: Vergil og det Augustæiske’ Rom

På dette kursus skal vi læse dele af Vergils Æneide –en sjælden klassiker i sin egen samtid. Vi skal på en slags tidsrejse igennem Romersk mytisk fortid, fremtid og samtid hvori vi diskuterer værket som epos, med fokus på intertekstualitet med og genretræk fra Homer og Apollonios af Rhodos’ Argonautika (og meget andet). Endvidere skal vi diskutere værkets augustæiske (og Romerske) mytedannelse, og det omdiskuterede spørgsmål om det nu er så nemt at kategorisere Vergil som Augustus’ propagandist.

Tekster:
Vergil Æneiden 1 og 6 og 12. bog i udvalg
OCT tekst F.A. Hirtzel (Oxford 1900)
kommentar udg. af bog 1-12 D. Williams i 2 bd (London 1972)
kommentar udg af bog 6 F. Fletcher (Oxford 1941)
Kommentar [dansk] udg af bog 6-12 i udvalg, C. F. Linderstrøm-Lang (1897)

Forslag til tillægspensum:
Augustus Res Gestae Divi Augusti kommentar udg. A. Cooley (Cambridge 2009)
Vergil Ekloge 1. kommentar udg. T.E. Page (London 1937)
Ovid Fasti IV kommentar udg. E. Fantham (Cambridge 1998)
Sveton Augustus

Sekundær:
C. Martindale, The Cambridge Companion to Virgil (Cambridge 1997)
W.A. Camps, An Introduction to Virgil’s Aeneid (Oxford 1969)
O. Foss, Vergil (Kbh 1965)
P. Hardie, Virgil Greece & Rome: New Surveys in the Classics no. 28 (Cambridge 1998)


MS Vat. lat. 3867 (Romanus)