Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et 45 ECTS bachelortilvalg og et 50 ECTS kandidattilvalg, i alt 95 ECTS, dvs. hele uddannelsen tager 6 semestre.

Hvis der i forbindelse med tidligere uddannelse(r) er bestået kurser med fagligt indhold svarende til et eller flere af nedenstående fag, kan der søges merit herfor.

Forløbsmodel

Find den nyeste version af din forløbsmodel her.