Pris

  • 45.600 for hele forløbet (480 kr. pr. ECTS- point); ved merit af fagelementer reduceres dette beløb. Det betales hvert semester.
  • Dertil udgifter til bøger med mere
 

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.