Adgangskrav

For at blive optaget på kurset er det nødvendigt at have gymnasieskolens A-niveau i latin (eller tilsvarende). Har du ikke allerede bestået Latin A, kan du kontakte os for vejledning.