Introduktion til uddannelsen 

Fakta om uddannelsen i Økonomi - Erhvervsøkonomisk linje

Lær at analysere komplekse samfundsmæssige problemstillinger med fokus på økonomi

Bacheloruddannelsen i Økonomi er studiet af knappe ressourcers anvendelse. Beslutninger om ressourcernes anvendelse påvirker omgivelserne og har ofte fordelingsmæssige konsekvenser – hvem får hvad og hvor meget. Bacheloruddannelsen giver en grundig indføring i økonomisk teori og metoder, som sætter dig i stand til at analysere komplekse samfundsmæssige problemstillinger. Du vil lære at arbejde med økonomiske modeller og gennemføre statistiske analyser, og du vil lære at præsentere resultaterne af dine analyser skriftligt og mundtligt.

Du får dermed en stor viden om, hvordan forskellige markeder fungerer, og om samspillet mellem samfundsøkonomi og de erhvervsøkonomiske kerneområder (finansiering, regnskab, organisation og marketing).

Som bachelor i Økonomi vil du også kunne arbejde med store datasæt, fx til at finde økonomiske sammenhænge. Du vil blandt andet lære at udføre analyser med statistisk software.

Læs mere om hvorfor du skal læse Økonomi på Erhvervsøkonomisk linje eller om dine karrieremuligheder med denne uddannelse. 

 

Læs om uddannelsens opbygning, adgangskrav og om, hvordan du foretager det rigtige studievalg.

Søg ind nu!

optagelse.dk

Økonomi, Erhverv

Download brochuren

Studerende fortæller

”Jeg havde i lang tid været interesseret i at læse økonomi med henblik på at læse noget mere erhvervsøkonomisk. Da jeg så fik kendskab til økonomistudiet, vidste jeg, at det var lige det, jeg skulle!" (Nikoline, studerende)

læs mere