Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav: 

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2.

Opfylder du ikke adgangskravene?

OBS: Nye regler om supplering

Vi forventer, at en ny regel træder i kraft for dig, der afslutter din hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2020. Reglen betyder, at din karakter i suppleringsfag potentielt kan trække dit samlede eksamensgennemsnit ned og dermed påvirke din mulighed for at få en studieplads i kvote 1.

Læs mere om supplering og den nye regel

 

Mangler du et fag eller niveau?

  • Undersøg, om du kan følge et relevant suppleringsfag.
  • Hvis du mener, du har uddannelseskvalifikationer, der svarer til adgangskravet, kan du i nogle tilfælde få lavet Individuel kompetencevurdering hos VUC. Se VUC.dk
  • Alternativt kan du søge en dispensation fra adgangskravene. Læs om muligheden for at søge dispensation.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men ikke har gennemført en adgangsgivende eksamen, kan du søge om en særlig tilladelse til at blive optaget.

Har du allerede gået på en uddannelse?

Hvis du allerede går eller har gået på en bacheloruddannelse, kan du være omfattet af særlige regler, når du søger optagelse. Læs mere om reglerne.

Optagelsesprøve i kvote 2

Vi er overbeviste om, at det ikke kun er dit karaktergennemsnit, der afgør, om du bliver en god studerende på SDU. Hvis du har søgt optagelse i kvote 2 inden den 22. marts kl. 12, inviterer vi dig optagelsesprøve, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2. Hvis du har søgt i kvote 2, kommer du også i betragtning i kvote 1.

Særligt om kvote 2 i 2020

Som følge af coronavirus og myndighedernes forsøg på at begrænse virusspredning, er der ændringer i optagelsesprøven i kvote 2 for alle SDU's bachelor- og diplomingeniøruddannelser.

Læs om optag i kvote 2 i 2020

 

Skifter du fra Jura på deltid?

Hvis du læser Jura på deltid, men gerne vil skifte til fuldtidsuddannelsen, skal du søge om optagelse på ny. Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du efterfølgende søge merit for de fag, du har bestået på deltidsuddannelsen. 

Læs mere om at skifte mellem deltids- og fuldtidsuddannelser

Optagelsestal 2020

Studiepladser: 170
Fordeling i kvote 1/2 (%): 65/35

Optagelsestal 2019

Studiepladser: 170
Fordeling i kvote 1/2 (%): 65/35
Adgangskvotient i kvote 1: 9,4

Uddannelsens nummer på optagelse.dk: 17410

Søg ind!

Ansøgningsfristen til kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

optagelse.dk

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!