Uddannelsens opbygning

Første år – det gode grundlag

På det første studieår bygger du videre på din viden fra gymnasiet. Du har kurser som for eksempel Kemi, biologi og molekylær biologi, Bioteknologiske metoder,  Fysik, Sygdomme hos mennesket og Anvendelser af matematik i lifescience. Disse kurser giver dig dels en grundlæggende biomedicinsk viden, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, dels indsigt i samspillet mellem de naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.

Året bliver afsluttet med et gruppebaseret førsteårsprojekt, hvor du sammen med din studiegruppe arbejder i dybden, både teoretisk og praktisk, med en naturvidenskabelig problemstilling, som I selv vælger.

Andet og tredje år

På andet og tredje studieår møder du grundlæggende cellebiologiske og medicinske discipliner via kurser som:

  • Metabolsk og hormonel regulering
  • Medicinsk mikrobiologi
  • Anatomi
  • Medicinsk fysiologi

I arbejdet med det obligatoriske innovationsprojekt i slutningen af andet studieår får du for alvor sat din faglige kreativitet i spil.

Bachelorprojektet

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kommer til at arbejde med en afgrænset videnskabelig problemstilling, som du undersøger eksperimentelt og/eller teoretisk.

Studieforløb

Det anbefalede studieforløb er en detaljeret oversigt over bacheloruddannelsens kurser og deres indhold. Her kan du læse præcis, hvad de enkelte kurser går ud på, hvad du kommer til at lære, og hvornår vi anbefaler, at du tager kurserne.

Særligt forløb for laboranter

Som laborant kan du få merit for op til 23 ECTS af bacheloruddannelsen i Biomedicin.

Læs mere