Introduktion til uddannelsen

Bacheloruddannelsen i Biomedicin giver dig viden om biokemi, som blandt andet handler om cellers kemiske bestanddele og deres kemiske reaktioner. Du lærer også om molekylær biologi, som blandt andet handler om genetik og informationsoverførsel i biologiske systemer.

Denne viden får du brug for, når du på det sundhedsvidenskabelige område skal lære om den menneskelige fysiologi og anatomi. Din cellebiologiske forståelse kan derfor anvendes til at arbejde med sygdomsbekæmpelse og forebyggelse, og du kan være med til at udvikle ny eller forbedret medicin.

I de senere år har man opnået en omfattende viden om, hvordan normale raske celler fungerer. Med udgangspunkt i denne viden kan man nu begynde at forstå sygdomstilstande, sygdomsmekanismer og lægemidlers virkning på et meget detaljeret plan.

Gennem en lang række af eksperimentelle kurser lærer du på bacheloruddannelsen i Biomedicin at anvende en række analysemetoder inden for biokemi, molekylær biologi, mikrobiologi samt immunologi og at kombinere disse grundvidenskabelige discipliner med de mere anvendelsesorienterede medicinske discipliner, hvor der er fokus på den menneskelige organisme inden for anatomi og fysiologi.

Biomedicinstudiet foregår i et tværfagligt miljø mellem Institut for Biokemi og Molekylær Biologi og Institut for Medicinsk Biologi på SDU samt Klinisk Institut ved Odense Universitetshospital.