Særligt forløb for bioanalytikere

Med udgangspunkt i din uddannelse som bioanalytiker kan du gennemføre bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi på to år. Du slipper for at starte forfra, men går endnu mere i dybden med de fag, som du allerede har stiftet bekendtskab med under bioanalytikeruddannelsen, og supplerer med nye fagområder.

Du kan få merit for følgende kurser:

  • FF501: Førsteårsprojekt (10 ECTS)
  • FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi – Den empiriske eksperimentelle videnskab (20 ECTS)
  • BMB531: Sygdomme hos mennesket (5 ECTS)
  • ST520: Anvendt statistik (5 ECTS)
  • Valgfag (20 ECTS)

Dit studieforløb aftales individuelt med studievejlederne.

Adgangskrav og optagelse

Du søger om optagelse via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk.

Når du er blevet optaget, tildeles du merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering.