#sduscience

Biokemi og molekylær biologi (Bachelor)

På bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi lærer du om cellers opbygning, om genetik, om oversættelsen af DNA til protein og om proteiners struktur og funktion.

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Optagelse på denne uddannelse kræver A-niveau i Matematik

Bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi har fokus på kroppens forskellige celler og deres funktioner. Denne grundlæggende viden er nødvendig for forskningen inden for blandt andet kræft, diabetes og resistens over for antibiotika.