Opfylder du ikke et karakterkrav?

Universitetet har mulighed for at dispensere fra karakterkravet, hvis du på grund af usædvanlige forhold ikke opnåede så høj en karakter, som du ellers kunne have opnået. Det kan være på grund af sygdom, pasning af alvorligt syg nærtstående pårørende, ikke-kompenseret ordblindhed eller andre omstændigheder, som du ikke selv har været herre over, og som har påvirket dit resultat i negativ retning.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Vil du at søge dispensation fra karakterkravet på grund af usædvanlige forhold, skal du uploade følgende bilag til din ansøgning:

 • Dispensationsansøgning hvori du redegør for de usædvanlige forhold og for, hvorledes de har påvirket dine opnåede karakterer
 • Årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
 • Dokumentation for de usædvanlige forhold kan typisk være:
  • lægeerklæring
  • uddrag af sygejournal
  • udtalelse fra psykolog
  • udtalelse fra studievejleder eller tilsvarende fagperson

Der dispenseres ikke fra karakterkravet på baggrund af gode resultater i enkeltfag, anden videregående uddannelse eller erhvervserfaring. 

Vi dispenserer heller ikke på baggrund af umodenhed i forbindelse med den adgangsgivende eksamen, manglende fremtidsplaner og lignende.

Varsling: Der sker en ændring for dispensation for 6,0 for optaget 2019

Vedr. Medicin og Klinisk biomekanik.

Dispensation på grundlag af yderligere studiekompetencer udgår for optaget 2019 jf. adgangsbekendtgørelsen.

Du skal have et gennemsnit på 6,0 eller derover. Du kan søge dispensation, hvis der har været usædvanlige forhold i forbindelse med din gymnasietid. Muligheden for dispensation på grundlag af yderligere studiekompetencer udgår, og der kan derfor ikke søges dispensation på baggrund af resultater i enkeltfag, anden uddannelse eller erhvervserfaring.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies