Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • folkesundhedsvidenskab - uddannelsen fra SDU giver dig retskrav på optagelse
 • medicin
 • klinisk biomekanik
 • idræt og sundhed
 • humanbiologi
 • odontologi
 • biomedicin
 • farmaci
 • sundhedsfremme
 •  psykologi

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en af følgende professionsbacheloruddannelser:

 • sygeplejerske
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • radiograf
 • ernæring og sundhed
 • jordemoder
 • bioanalytiker
 • Global Nutrition and Health
 • lærer med linjefag/specialisering i idræt/sundhed

Har du en tilvarende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, vil studiet vurdere din uddannelse, efter du har søgt.

Måske skal du supplere

Hvis din adgangsgivende uddannelse ikke har givet dig grundlæggende sundhedsvidenskabelig viden inden for statistik, epidemiologi og videnskabsteori, skal du bestå et suppleringsforløb efter optagelse.

Læs fagbeskrivelsen for suppleringskurset

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Se krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes nedenstående kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav. Hvert kriterium udløser ét point. Ansøgere prioriteres efter det samlede pointtal. I tilfælde af pointlighed, tildeles pladserne på baggrund karaktergennemsnit for den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

A) Universitetsbachelor indenfor sundhedsvidenskab: 
    • folkesundhedsvidenskab
    • medicin 
    • klinisk biomekanik 
    • idræt og sundhed 
    • humanbiologi
    • odontologi
    • biomedicin 
    • farmaci
    • psykologi
    • sundhedsfremme
B) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor kvantitativ analyse (biostatistik, statistik, matematik etc.)
C) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor epidemiologi
D) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor kvalitative metoder
E) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor generelle forskningsmetoder/videnskabsteori
F) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor sundhedsfremme/sundhedspædagogik/adfærdsvidenskab
G) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor samfundsvidenskab/økonomi
H) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor biologi/fysiologi/medicin
I )Minimum karakteren 10 (ECTS-karakter B) i statistik eller lignende fag (af minimum 3 ECTS).
J) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) taget i et andet land end uddannelsens (udveksling)

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies