Uddannelsens opbygning

Som andre universitetsuddannelser er også jurauddannelsen formelt opdelt i en tre-årig bacheloruddannelse, BA jur., og en to-årig kandidatoverbygning, cand.jur.
 
Bachelor
De tre år på bacheloruddannelsen består af undervisning i seks semestre. I et typisk semester vil der være undervisning i 13-15 timer pr. uge, herunder et vist antal øvelsestimer.
 
Studieåret opdeles i to semestre, som hver har 15 undervisningsuger. Efterårssemestret starter den 1. september og slutter lige før jul. Januar måned er reserveret til eksamen. Forårssemestret starter den 1. februar og slutter omkring den 1. juni. Juni måned er på tilsvarende vis reserveret til eksamen.

Mange tager også kandidatuddannelsen i jura
Langt de fleste studerende gennemfører den fulde 5-årige jurauddannelse, hvilket da også er en betingelse for at opnå bestalling som advokat og ansættelse ved domstole og anklagemyndigheden.

4.3.3. Diagram over bacheloruddannelsen, herunder 1. årsprøven
Gældende fra 1. september 2009

Her kan du finde studieordninger for bacheloruddannelsen i Jura.

Du kan læse mere om fagene for bacheloruddannelsen i Jura i fagbeskrivelserne, hvis du ønsker at vide mere.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies