Menu

Adgangskrav

Der er ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12:00 til Journalistik på SDU.

Der kan kun søges om optagelse i kvote 2. 

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Journalistik i 2018, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen

 2. De specifikke adgangskrav:
  • Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Vær opmærksom på, at alle fag skal være bestået med minimum karakteren 2,0.

Du skal opfylde alle ovenstående adgangskrav.

Der kan kun søges om optagelse i kvote 2, med ansøgningsfrist den 15. marts, kl. 12:00.

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.

Sådan søger du

Hvor søger du

For at søge om optagelse, skal du sende en ansøgning via www.optagelse.dk

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17610.

Hvornår kan du søge

Send din ansøgning fra 1. februar

Der kan kun søges om optagelse i kvote 2. 

Ansøgningsfristen er 15. marts inden kl. 12.00.

 

Efter du har søgt

 På Optag SDU kan du se status på din ansøgning og se vigtige beskeder som fx:

 • hvis der mangler bilag eller informationer til din ansøgning
 • modtage indkaldelse til Optagelsesprøven
 • bekræfte at du vil deltage i Optagelsesprøven
 • se resultatet af Optagelsessprøven
 • se om du er blevet optaget på SDU
 • takke ja eller nej til din studieplads

Du kan logge dig på med NemID eller det brugernavn og password, som du modtager efter ansøgningsfristen 15. marts.

Læs mere om hvordan du søger om optagelse her, hvor der bl.a. er 7 punkter du kan tjekke inden du sender din ansøgning.

Optagelse i kvote 2

Adgangsprøven 2018 til Journalistik består af:

 • Motiveret ansøgning (uden CV og max 2 normalsider)
 • Skriftlig fagspecifik test
 • En personlig samtale

Bemærk, du skal sende en motiveret ansøgning (uden CV) sammen med din ansøgning om optagelse, hvis du søger om optagelse på denne uddannelse. Alle ansøgere der opfylder adgangskravene inviteres til adgangsprøven i Journalistik.

Den faglige vurdering

Fagspecifik test

Adgangsprøven består af følgende tre delprøver:

 • Sprogtest (25 min.)
 • Paratvidenstest (25 min.)
 • Analyseopgave (3 timer)

Prøven tester derfor dine evner inden for nedenstående områder:

 • Beherskelse af det danske sprog og god retskrivning
 • Paratviden om generelle og almene samfundsforhold
 • Analyse og refleksion over et givent tema

Du kan læse mere om tidligere optagelsesprøver her.

Motiveret ansøgning (max 2 normalsider)

Den personlige samtale vil tage afsæt i den motiveret ansøgning, hvis du bliver kaldt ind.

Bemærk, at den motiverede ansøgning indgår ikke i den samlede vurdering, men bruges alene som grundlag for en eventuel samtale.

Den motiverede ansøgning skal give underviserne et indblik i følgende:

 • Hvem du er som person
 • Hvad du har lavet tidligere
 • Hvorfor du gerne vil være journalist

Udvælgelsesprocessen

Udvælgelsen af ansøgere foregår i to trin:

 • Resultatet af den skriftlige optagelsesprøve afgør, hvem der inviteres til en samtale. Resultaterne rangeres således, at ansøgeren med den højeste resultatscore står øverst på listen. De 200 højest scorende går videre til en endelig samtale, som tager udgangspunkt i den motiverede ansøgning.
 • Udvælgelsen af de ansøgere, der efter samtalen tilbydes en studieplads via kvote 2, sker ved en helhedsvurdering på baggrund af resultatet af samtalen lagt sammen med resultat af optagelsesprøven. Ud af de 200 ansøgere, tilbydes 100 personer en studieplads.  

Praktisk information om optagelsesprøven

Skriftlig fagspecifik test

Dato: Lørdag den 14. april 2018 afholdes den skriftlige fagspecifikke test på SDU.

Du må regne med at afsætte 1 dag til deltagelsen.

Bemærk at:

 • Prøven er digital, og du skal derfor selv medbringe egen computer til den skriftlige fagspecifikke test.
 • Alle prøver er uden hjælpemidler – ved brug af hjælpemidler bortvises man fra prøven med det samme.  
Den personlige samtale

Dato: Den personlige samtale afholdes tirsdag den 15. maj eller onsdag den 16. maj 2018.

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2018:

Antal studiepladser 100
Fordeling (%) i kvote 1/2 0/100
Kvotient i kvote 1 i 2018 Kommer snart

Optagelsestal 2017:

 
Antal studiepladser 100
Fordeling (%) i kvote 1/2 0/100
Kvotient i kvote 1 i 2017 Særlig optagelse

 

Hvordan beslutter du dig?

Bliv klogere på dit uddannelsesvalg og bliv klædt på til at søge om optagelse på SDU.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies