Menu

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Farmaci har et omfang af 180 ECTS, som svarer til tre års fuldtidsstudier. Uddannelsen består af en række kurser, hvor du lærer dit fagområdes grundlæggende principper og emner at kende. Kurserne på første år bygger oven på den viden, du har med dig fra din gymnasiale uddannelse, så der bliver en naturlig udvikling i, hvad du lærer hvornår.

Du kan se en detaljeret oversigt over bacheloruddannelsens kurser og deres indhold, hvis du klikker på linket nedenfor. Her kan du læse præcis hvad de enkelte kurser går ud på, og hvad du kommer til at lære.

Førsteåret

Kurserne på Førsteåret giver dig den grundlæggende viden om dit studium. Du dykker allerede fra begyndelsen godt ned i farmaciens verden, og du lærer fx om grundlæggende farmaci og sundhedsfarmaci. I kombination med de rent farmaceutiske kurser har du også grundlæggende støttefag inden for kemi, molekylær biologi, matematik og statistik.

På Naturvidenskab tilbyder vi dig ikke kun forskningsbaseret undervisning; du bliver også selv en aktiv del af forskningen. Allerede på Førsteåret skal du lave et mindre forskningsprojekt, hvor du sammen med en gruppe af dine medstuderende og en forsker får mulighed for at arbejde i dybden med et naturvidenskabeligt emne, som I selv har valgt.

Andet og tredje år

På andet og tredje studieår møder du grundlæggende farmaceutiske og kemiske discipliner:

  • Lægemiddelfremstilling og formulering
  • Medicinalkemi
  • Naturstofkemi og farmakognosi
  • Samfundsfarmaci
  • Valgfrie kurser

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kommer til at arbejde med en afgrænset videnskabelig problemstilling, som du undersøger eksperimentelt og/eller teoretisk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies