Menu

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) er et forsknings-, udviklings- og uddannelses-samarbejde mellem University College Lillebælt, University College Syddanmark og Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

LSUL har til formål at initiere nytænkende praksisinvolverende samarbejder om forsknings-, udviklings- og uddannelsesaktiviteter, der skaber de bedste lærings muligheder inden for matematik, naturfag og teknologi fra dagtilbud til videregående uddannelser.

LSUL har fokus på

  • Uddannelse af kommende pædagoger, grundskolelærere og gymnasielærer. Målet er at skabe en ny model for læreruddannelser til både grund- og gymnasieskoler kaldet Den Syddanske Læreruddannelsesmodel. I første omgang er det naturvidenskab og matematik, der er omdrejningspunktet, men efterfølgende skal udviklingssamarbejdet også rette sig mod andre fagområder.
  • Kompetenceudvikling af pædagoger, grundskolelæerere og gymnasielærere. Målet er en faglig kobling mellem matematik og naturfagene, og sammenhængende didaktiske forløb fra 2 – 18 års alderen. LSUL arbejder ud fra en såkaldt laboratoriemodel

LSULs arbejde tager udgangspunkt i et værktøj, vi kalder laboratoriemodellen, hvor vi arbejder med opnå bedre forståelse og sammenhæng i de naturvidenskabelige fag og matematik. 

Har du lyst til at høre mere eller er du interesseret i et samarbejde er du velkommen til at kontakte os

Professor, mso Claus Michelsen er centerleder.

 


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies