Menu

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) er et strategisk forsknings-, udviklings- og uddannelsessamarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet og professionshøjskolerne UC Lillebælt og UC Syd.

LSUL har til formål at initiere nytænkende praksisinvolverende samarbejder om forsknings-, udviklings- og uddannelsesaktiviteter, der skaber de bedste læringsmuligheder inden for matematik, naturfag og teknologi fra dagtilbud til videregående uddannelser. Visionen er at bidrage til udvikling af en mere sammenhængende undervisning i matematik, naturfagene og teknologi fra dagtilbud til videregående uddannelse.

LSUL’s medarbejdere og studerende fra de tre partnere i LSUL samarbejder med fagprofessionelle i dagtilbud og skoler i hele Region Syddanmark om at virkeliggøre missionen og skabe ny viden med udgangspunkt i praksis og med værdi for praksis. LSUL er et inkluderende initiativ, og alle aktører inden for det naturvidenskabelige uddannelsesområde er potentielle samarbejdspartnere. Som et led i vores samarbejde udbydes en særlig naturvidenskabelig profil på læreruddannelserne ved UCSyd og UCL.

LSUL har fokus på:

  • Uddannelse af kommende pædagoger, grundskolelærere og gymnasielærer. Målet er at skabe en ny model for læreruddannelser til både grund- og gymnasieskoler.

  • I første omgang er det naturvidenskab og matematik, der er omdrejningspunktet, men efterfølgende skal udviklingssamarbejdet også rette sig mod andre fagområder.

  • Kompetenceudvikling af pædagoger, grundskolelæerere og gymnasielærere. Målet er en faglig kobling mellem matematik og naturfagene, og sammenhængende didaktiske forløb fra 2 – 18 års alderen. LSUL arbejder ud fra en såkaldt laboratoriemodel.

Har du lyst til at høre mere eller er du interesseret i et samarbejde er du velkommen til at kontakte os.

Professor, mso Claus Michelsen er centerleder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies