Menu

Designkultur

Selv om designkultur ikke kan siges at være en ny term – den er opstået i skæringen mellem kultursstudier og kritisk designhistorieskrivning – så kan man gennem det seneste årti internationalt se en konsolidering af uddannelser, tidsskrifter og forskningsmiljøer ud fra betegnelsen. Det gælder især i England, men også i Holland og Finland ses initiativer omkring betegnelsen.  Derudover er der også en række specifikke forskningsinteresser indenfor designkultur, der knytter sig til IDK som tyngdepunkter og satsninger: Mode, medier og branding, Designæstetik, Designkritik og -formidling samt Skandinavisk Designkultur.

Målsætninger
Forskningsprogrammets målsætninger:

  • at kortlægge og afgrænse de institutioner og relationsformer, der udgør designkulturen, samt skærpe og operationalisere forståelsen af fænomener og begreber, der karakteriserer den
  • at skærpe og profilere de humanistiske tilgang til design, hvilket har det yderligere formål at klargøre og aktivere dem i den interdisciplinære forskning i design, der kendetegner det bredere, tværinstitutionelle og tværfakultære miljø
  • at samle kræfterne og skabe netværker til nationale og internationale aktiviteter og udgivelser, der sætter såvel Designkultur som forskningsmiljøet i fokus.

SDU Kolding skal være det oplagte sted at komme til seminarer og konferencer om designkultur, og der skal være tæt kontakt til de relevante, danske forskningsmiljøer på design- og arkitektskoler, universiteter og museer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies