Det, der betyder noget for livet på landet ...

Som led i CLFs resultatkontrakt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Annette Aagaard Thuesen og Pia Heike Johansen udarbejdet undersøgelsen ”Det, det betyder noget for livet på landet...” Med udgangspunkt i fem sogne med befolkningsfremgang i fem yderkommuner afdækker undersøgelsen, hvad der for befolkningen kan bidrage til at skabe en positiv landdistriktsudvikling, og hvilken betydning læring og erfaringsudveksling kan have for en sådan udvikling. Mao.: hvordan kan stedbundne ressourcer som natur, økonomi og lokal organisering indgå positivt i et eventuelt fælles ”løft”?

Undersøgelsen viser mest markant, at lokal identitet reelt kan omsættes i konkret udvikling, fx i form af fælles forståelse for naturressourcer som et ”brand”. Jo større erfaringsudveksling omkring fælles identitet, desto større motivation for lokal organisering – både helt lokalt og i forhold til offentlige myndigheder.

Det, der betyder noget for livet på landet ... - en undersøgelse af positiv landdistriktsudvikling i form af befolkningsfremgang i et landsogn i hver af de fem regioners yderområder

Af postdoc., studieleder Pia Heike Johansen og adjunkt Annette Aagaard Thuesen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies