Rapportserien MOVEMENTS

Rapportserien MOVEMENTS blev påbegyndt i 2007 og udgives af Institut for Idræt og Biomekanik.

Serien bruges primært til offentliggørelse af mindre rapporter m.v., som ikke egner sig til en egentlig bogudgivelse. Rapporterne vil typisk være udarbejdet som afslutning på et eksternt finansieret forskningsprojekt og i samarbejde med en rekvirent.

CISC har stået for hovedparten af udgivelserne i Movements, men andre centre og enheder ved instituttet har også bidraget til rapportserien.

I serien er udkommet følgende titler:

2019:11 
Marlene Rosager Lund Pedersen, Birgitte Westerskov Dalgas, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen. Idræt, fritid, kultur og frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019. 

2019:10
Jan Arvidsen, Mathilde Skov Kristensen, Karsten Elmose-Østerlund og Evald Bundgård Iversen. Gode rammer for rekreativt shelterfriluftsliv - brug, motiver og præferencer. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2019.

2019:9 
Trine Top Thagaard Wengel og Søren Andkjær. Natur og friluftsliv i sundhedsindsatsen - et review af viden fra praksis. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2019.

2019:8
Bjarne Ibsen. Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:7
Lise Specht Petersen. Legeskibet - en forskningsbaseret evaluering. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:6
Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Bilagstabeller (pdf)

2019:5
Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg. Idrætsanlægs fysiske tilstand i Danmark. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:4
Peter Mindegaard. Dansk Squash – foregangsmænd, foreninger og forbund. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:3
Bjarne Ibsen. Foreningslivet i Næstved Kommune. Analyse af Næstved Kommunes foreningsundersøgelse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:2
Marlene Rosager Lund Pedersen, Birgitte Westerskov Dalgas og Bjarne Ibsen. Organiseringen af ’Hold Hjernen Frisk’. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:1
Christian Røj Voldby, Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen.  Undersøgelse af Idrætspuljen under Åben Skole i Odense Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2018:6
Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Christina Meisner Jørgensen. Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:5
Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen. Fællesskaberne i Rigtige Mænd. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:4
Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Marlene Rosager Lund Pedersen. Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Faxe Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:3
Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Marlene Rosager Lund Pedersen. Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Næstved kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:2
Lise Specht Petersen. En forskningsbaseret undersøgelse af MY PLAYGROUND: Et midlertidigt legende byrum etableret i fire byer i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:1
Bjarne Ibsen, Marlene Rosager Lund Pedersen og Ann Sophia Bertelsen. Hjerteforeningens patientstøtteordning. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2017:8
Birgitte Westerskov Pedersen, Søren Andkjær og Jan Toftegaard Støckel. Evaluering af naturprojektet. Sundheds- og beskæftigelsesprojekter i Furesø og Kerteminde. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2017.

2017:7
Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg. Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2017:6
Søren Andkjær og Vagn Adler Sørensen. Grejbanker i Danmark – betydning for friluftsliv, udvikling og fremtidsperspektiver. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2017.

2017:5
Peter Forsberg, Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer-Kruse. Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2017:4
16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører / Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld, Lise Specht Petersen, Klaus Levinsen og Evald Bundgård Iversen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2017:3
Søren Andkjær og Astrid Hadberg. Sociale mødesteder i naturen. Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2017.

2017:2
Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen. Foreningers samarbejde med kommunale institutioner. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2017:1
Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2016:4
Karsten Elmose-Østerlund og Christian Røj Jørgensen. Undersøgelse af foreningsudvikling med ’DM i foreningsudvikling’ som case. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

2016:3
Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. Unge, foreninger og demokrati. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

2016:2
Søren Andkjær, Jens Høyer-Kruse og Jan Arvidsen. Børn og unges hverdagsfriluftsliv. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2016.

2016:1
Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen og Casper Due Nielsen. Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

2015:10
Signe Højbjerre Larsen, Lise Specht Petersen, Bjarne Ibsen og Ilir Hasani. Parkourfaciliteter i Danmark. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:9 
Jens Høyer-Kruse, Trygve Laub Asserhøj og Casper Due Nielsen. Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:8 
Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen. Klubhusets betydning for idrætsforeningerne og deres medlemmer. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:7 
Karsten Østerlund. Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2013-2014. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:6 
Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund og Hans-Peter Qvist. Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:5 
Karsten Østerlund, Bjarne Ibsen, Anne Sofie Berg og Sandra Christiansen. Muligheder og barrierer for forankring af Projekt FOKUS. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:4 
Bjarne Ibsen, Heidi Trankjær Bøndergaard og Peter Mindegaard. Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:3 
Lise Specht Petersen. Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:2 
Kirsten Kaya Roessler (red.). Arkitektur og psykologi: Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum. Odense: Institut for Psykologi, 2015.

2015:1
Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel. Pigers idrætsdeltagelse: Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt?. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2014:15 
Kamilla Ryding og Ejgil Jespersen. At mestre livet med et synstab - kursus for nyblinde som led i en rehabiliteringsindsats. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:14 
Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou. Bedre liv med artrose - en folkesygdom med slagside: Patientuddannelse og træning til borgere i Hvidovre Kommune med artrose i knæ og hofter og kort eller ingen uddannelse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:13 
Peter Mindegaard. Sund i Hømarken. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:12 
Karsten Østerlund. Social kapital i gymnastik og fitness. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:11 
Ejgil Jespersen. Handicapforskning i idræt og bevægelse: Statusnotat om Center for Handicap og Bevægelsesfremme, August 2014. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:10 
Jim Toft og Maja Ahler. Bevægelse, krop & sind: Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Sorø og Slagelse Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:9 
Karsten Østerlund, Kamilla Ryding og Ejgil Jespersen. Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:8 
Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen. Undersøgelse af Farum Arena. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:7 
Rikke Agnete Andersen: Stemmer i Idrætshuset. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:6 
Karsten Østerlund. Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2012-2013. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:5 
Jens Høyer-Kruse og Lau Tofft-Jørgensen. Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:4 
Kurt Lüders. Sprækker i ADHD-diskursen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:3 
Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen. Brugerundersøgelse af AquaPunkt-vandtræning. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:2 
Bjarne Ibsen. 10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014: Statusrapport for Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund - baggrund, undersøgelser og publikationer. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:1 
Anna Staal. Unge, idræt og recovery: Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2013:12 
Maja Ahler. Lars Legemester & Handileg. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2013.

2013:11 
Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Klaus Levinsen. Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00’erne. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Bilag til rapporten: Tabelsamling (pdf)

2013:10 
Thomas Gjelstrup Bredahl. Slutevaluering af projektet "Sund Rekrut". Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:9 
Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Anne-Merete Kissow og Jan Sau Johansen. Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:8 
Sigrid Alison Rytz, Lars Elbæk og Bjarne Ibsen. Matematik- og læsetræning i en fodboldklub: Evaluering af Projekt Helhed i B 1909. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2013.

2013:7 
Jens Høyer Kruse og Bjarne Ibsen. Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling'. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:6 
Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen. YOUR GAM3: gadeidræt i udsatte boligområder. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:5 
Jan Toftegaard Støckel. Fysisk aktivitet i skolefritidsordninger: en analyse af institutionsstrukturer og kulturer under forandring. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2013.

2013:4 
Kurt Lüders og Ejgil Jespersen. Idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2013.

2013:3 
Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet: Samlet evaluering af otte kommunale anlægsprojekter til fremme af rekreativ fysisk aktivitet.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2013.

2013:2 
Jan Toftegaard Støckel. Evaluering af Anbragte Børn i Bevægelse.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:1 
Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Lau Tofft-Jørgensen. Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2012:17 
Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. Naturparken Mellem Bakkedrag og Dalstrøg - Evaluering af en omdannet græsmark ved boligbebyggelse i Sønderborg: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:16 
Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. En Voldsom Omvej - Evaluering af en omdannet støjvold i Solrød: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:15 
Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. Pixlpark - En Digital Legeplads - Evaluering af en omdannet plads i en ny bydel i Roskilde: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:14 
Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. Et bevægelseseksperimentarium - Evaluering af en omdannet park ved Sundhedscentret i Nykøbing Sjælland: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:13 
Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. Sidesporet - Evaluering af en omdannet asfaltplads ved Nørre Aaby station: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:12 
Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. Opfordring til udfordring - Evaluering af omdannede restarealer i Kolding bycentrum: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet” .
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:11 
Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. Byens Arena - Evaluering af en omdannet parkeringsplads ved boligbebyggelse i Høje Gladsaxe: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet”.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:10 
Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. Dronningens Bastion - Evaluering af en omdannet bastion på et historisk voldanlæg i Fredericia: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet”.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.  

2012:9 
Thomas Skovgaard, Kurt Lüders, Jesper von Seelen, Mette Munk Jensen, Bjarne Ibsen, Casper Due Nielsen og Tobias Marling. Svømning i den danske folkeskole.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:8 
Bjarne Ibsen, Venka Simovska og Henrik M. Larsen. Tilgængelighed til og deltagelse i idræt blandt børn og unge på Vesterbro : Evaluering af DGI-byens børne- og ungeprojekt Go-Active.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2012:7 
Bjarne Ibsen, Ejgil Jespersen, Jan Toftegaard Støckel, Michael Fehsenfeld og Louise Bæk Nielsen. Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt: Evaluering af puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012. 
Rettelse til evalueringsrapporten (pdf) 

2012:6 
Jan Arvidsen, Karen Dalgaard Pedersen og Søren Andkjær. Rum og Rammer for Aktivt Udeliv: Et litteraturstudie om naturlige omgivelsers betydning for Aktivt Udeliv.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:5 
Bjarne Ibsen. Human Resource Management for Volunteers in Sports Organisations in Europe.
Odense: Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, Centre for Sports, Health and Civil Society, 2012.

2012:4 
Charlotte Skau Pawlowski og Jens Troelsen. EN GOD OMVEJ - bevægelse i lokalområdet: kvalitativ analyse af den kommunale planlægnings- og implementeringsproces forbundet med projektet.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:3 
Louise Kamuk Storm, Simon Madsen og Bjarne Ibsen. Evaluering af projekt Grib Chancen: projekt om fysisk aktivitet for børn og unge i et partnerskab mellem kommuner og foreninger på Fyn.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2012:2 
Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen. Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2012:1 
Thomas Gjelstrup Bredahl. Slutevaluering af Greve Kommunes metodeudviklingsprojekt "MultiMinen" - for 6-8 årige børn med overvægt.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2011:6 
Peter Lund Kristensen. Evaluering af 'Sunde vaner fra barnsben': den kvantitative del - Vejle Kommune.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2011:5 
Louise Kamuk Storm, Simon Madsen og Bjarne Ibsen. Evaluering af 'Bevæg dig sund og glad': et projekt i Esbjerg Kommune for overvægtige børn og deres familier.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011.

2011:4
Jan Toftegaard Støckel. Evaluering vedrørende projekt Idrætszen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011.

2011:3 
Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen. Idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011.

2011:2 
Jakob Haahr og Søren Andkjær (red.). Muligheder og begrænsninger for friluftsliv: konferencerapport - artikler og abstracts.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2011.

2011:1
Ejgil Jespersen. Evaluering af Krop og Kontor forsøgsprojekter.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2011.

2010:7 
Pernille Andreassen. Evaluering af 'Sunde vaner fra barnsben' - Vejle Kommune.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:6 
Forskningsenheden for ‘Bevægelse, Idræt og Samfund’ (BIS). Forskningsprofil og udviklingsplaner for 2010-2014.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2010.

2010:5
Bjarne Ibsen, Anne Mette Walmar Hansen og Eva Vennekilde. Ændringer i kommunal idrætspolitik efter kommunalreformen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:4
Karsten Østerlund: Gå i Gang: Slutevaluering.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:3
Lise Specht Petersen. Rum for idræt og leg på Vesterbro.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:2
Bjarne Ibsen og Carsten Hvid Larsen. Aktivitet eller idrætspolitisk arbejde? Frivilligt arbejde i DGI Vestsjælland og DGI Nordsjælland.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:1
Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel og Charlotte Klinker. Børn og fysisk aktivitet på Vesterbro.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2009:7
Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen. København - en by i bevægelse: evaluering af Københavns Kommunes motionsstrategi.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:6
Ole Lund. Evaluering af projekt 'Sund Cirkel'.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:5  
Carsten Hvid Larsen og Bjarne Ibsen. Frivilligt arbejde i Gigtforeningen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:4 
Ole Lund. Sund indskoling - evaluering af sundhedsfremmende indsatser i SFO og indskoling i Frederikshavn Kommune.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:3 
Kirsten Kaya Roessler. Gruppesamtaler som psykologisk behandling af kroniske smerter.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:2
Lars Breum Christiansen og Jens Troelsen. Bevægelsesmuligheder i Kolding By 2008.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:1
Ole Lund. Rend og Hop - Vi si'r stop: et sundhedsprojekts bestræbelser på at skabe bedre betingelser for det sunde liv i Varde Kommune.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2008:10
Lars Breum Christiansen og Jens Troelsen. Bevægelsesmuligheder i Roskilde By 2008.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:9
Per Jørgensen. Idrætspolitik i Gentofte Kommune gennem 100 år.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:8
Jens Høyer-Kruse, Malene Thøgersen, Jan Toftegaard Støckel og Bjarne Ibsen. Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:7
Pernille Vibe Rasmussen. Foreninger og integration: undersøgelse af foreningers vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:6
Thomas Gjelstrup Bredahl. Ekstern evaluering af Motion på Recept i Frederiksberg Kommune: September 2007.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab, 2008.

2008:5
Thomas Gjelstrup Bredahl. Evaluering af Motion på Recept i Nordjylland 2007.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab, 2008.

2008:4
Jens Troelsen, Kirsten Kaya Roessler, Gert Nielsen og Mette Toftager. De bolignære områders betydning for sundhed: hvordan indvirker bolignære områder på sundheden? – og hvordan kan udformningen gøres bedre?.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2008.

2008:3
Ole Lund og Pernille Andreassen. Gå i gang: evalueringsrapport.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:2
Jan Toftegaard Støckel (red.). Parallel leg eller integreret leg? – partnerskaber om børn, leg og bevægelse.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:1
Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler. Stofmisbrug og fysisk aktivitet: evaluering af ”Krop og læring – Mere styr på eget liv”.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2007:1
Bjarne Ibsen. Børns idrætsdeltagelse i Københavns Kommune 2007.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2007.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies