Menu

SPELL

Formål
SPELL handler om at støtte børns sproglige udvikling i børnehaven. En god sprogudvikling gør det nemmere at lære at læse og klare skole og senere uddannelse, og sproget påvirker derfor børns livsmuligheder. Desværre begynder mange børn i skolen med for svage sproglige kompetencer, og så er de allerede et vigtigt skridt bagud ved skolestart. Dette skal SPELL hjælpe med at ændre.

Fra bog til sprog
SPELL er et ”curriculum” hvor pædagoger læser bøger med børn på en måde der stimulerer sproget mere end almindelig oplæsning gør. Det er tilpasset fra et succesfuldt amerikansk curriculum (Read it again!) og har fokus på at styrke sproglige kompetencer som er vigtige når børnene senere skal lære at læse. Et særligt kendetegn ved SPELL er at boglæsningen gøres målrettet og systematisk. Det betyder at det gøres klart for børnene hvad de lærer (fx rim eller nye ord), og at læringsmålene følger børns naturlige sprogudvikling. Som hjælpemiddel har man en iPad med en særlig app, som giver konkrete idéer til at styrke børnenes sprog med læsning af 10 udvalgte bøger. App’en har også en ”læringsstige” med idéer til at stimulere både sprogligt stærke og sprogligt svage børn.

Forskning
Vi undersøger effekten af SPELL i et såkaldt randomiseret kontrolleret forsøg med ca. 6.500 børn i 140 børnehaver i seks kommuner. Der er tre forskellige udgaver af SPELL, som løber over 20 uger. 1) Basis: SPELL afprøves i børnehaven. 2) Basis+hjemme: SPELL afprøves i børnehaven og hjemme – børnene får de 10 bøger med hjem, og forældrene får opgavemateriale. 3) Basis+udvidet PU: SPELL afprøves af pædagoger som har fået udvidet pædagogisk udvikling. I tilknytning til SPELL undersøger vi også børns sproglige læringsmiljø i hjemmet og i børnehaven. I børnehaven ses både på indretning og pædagogens sproglige praksis og på børns sproglige relationer.

Organisering
Forsknings-projektet udføres af en række forskere ved Center for Børnesprog i samarbejde med flere internationale forskere. App’en er udviklet sammen med , og projektet afvikles 2012-2015 med hjælp fra Rambøll Management. Det er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd og medfinansieret af Syddansk Universitet, Gyldendal og Forlaget Torgard.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies