Menu

Vi lærer sprog

Vi lærer sprog er et nyt koncept der kan anvendes som et konkret værktøj til at løfte opgaven med at styrke børns sprog. I konceptet arbejdes der med nogle bærende elementer der er blevet anvendt og afprøvet i forbindelse med to store forskningsprojekter om effektive sprogindsatser i dagtilbud SPELL og Fart på sproget der er blevet gennemført ved Center for Børnesprog.

På begge projekter blev der i perioden 2012-2015 udviklet og afprøvet sprogindsatser i dagtilbud. I begge tilfælde var der tale om systematiske og eksplicitte curriculumbaserede sprogindsatser der havde fokus på at understøtte tilegnelsen af konkrete læringsmål gennem dialog og understøttende interaktioner mellem børn og pædagoger indenfor læringsområder som international forskning har vist har stor betydning for tilegnelsen af talesproglige kompetencer og læse- og skrivefærdigheder gennem.

Det overordnede formål med projekterne var at undersøge effekten af de to indsatser når de blev gennemført i en dansk pædagogisk kontekst under hverdagslige vilkår.

Indsatsen i SPELL viste sig at være effektiv mht. at understøtte børns `Før-skrift´ dvs. kompetencer som rim, skelnen af sproglyde, segmentering og bogstavkendskab og mht. at understøtte ´Ordforråd´ hvis der blev gennemført mange aktivitetsforløb.  Vi har derfor valgt at stille materialerne fra denne indsats til rådighed her på siden.

De versioner af Fart på sproget hvor pædagogerne fulgte et program med fastlagte aktiviteter viste sig ikke udpræget effektive mht. at understøtte børns sprog. Derimod var effekten af indsatsen i den indsatsgruppe hvor pædagogerne skulle sammensætte deres eget program med aktiviteter på basis af den systematiske og eksplicitte tilgang større end i SPELL både mht. ´Før-skrift´ og ´Ordforråd´. Derfor har vi valgt at stille de elementer som indsatsen bygger på (og som er de samme som i SPELL) til rådighed på denne side.

Samlet kan du finde følgende:

Vi lærer sprog-konceptet vil løbende blive videreudviklet i takt med at vi får ny viden om hvordan de grundlæggende elementer i sprogindsatserne virker.

I rapporterne Sproget kan styrkes! Rapport om effekten af sprogindsatserne SPELL og Fart på sproget i danske dagtilbud der er en kort formidlende rapport og Rapport om SPELL og Fart på sproget. Undersøgelser af effekten af to sprogindsatser der er en længere og mere dybdegående fremstilling, fremlægges resultaterne fra effektstudierne.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies