Menu

Adgangskrav

Ansøgere til den fleksible master i offentlig ledelse skal have én af følgende uddannelsesbaggrunde:

  • En bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse, kandidatuddannelse eller diplomuddannelse i ledelse

Ansøgere skal endvidere have:

  • To års relevant erhvervs- og ledelseserfaring efter adgangsgivende eksamen er bestået
  • Tilstrækkelige sproglige færdigheder til at læse og forstå litteratur og undervisning på engelsk
  • Der kan dispenseres fra adgangskravet om adgangsgivende eksamen, hvis du ud fra en konkret faglig vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til ovennævnte uddannelser.
    Universitetet kan ikke dispensere fra kravet om erhvervserfaring.

Ansøgningsskemaet skal vedlægges dokumentation for:

  • Din adgangsgivende eksamen
  • et CV eller en udtalelse/lønsedler fra arbejdsgiver/e om ansættelsesforhold, der kan dokumentere kravet om erhvervserfaring.

Universitetet forbeholder sig ret til ikke at oprette hold af kapacitetsmæssige årsager, fx manglende lærerressourcer.

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte ansøgere end pladser på faget, vil vi tage kontakt til dig for at tilbyde dig en plads på et andet fag end det du har søgt.
Ofte vil du kunne blive optaget på uddannelsen ved at begynde med et andet fag, end det fag, du har søgt om.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies